Diia w sukurs klientom upadłych banków

4 października 2023. Dobra wiadomość dla setek tysięcy Ukraińców- deponentów upadłych banków. Ministerstwo Transformacji Cyfrowej oraz Fundusz Gwarancji Depozytowych uruchomiły nową usługę na portalu Diia. Dzięki niej można odzyskać uzyskać depozyty.

Wystarczy, że złożysz wniosek w aplikacji i otrzymasz gwarantowany zwrot zainwestowanych środków od Funduszu.

Rozpatrzenie wniosku i przekazanie środków potrwają do trzech dni roboczych – zapewnia dyrektor zarządzająca Funduszu Gwarancji Depozytowych Svitlana Rekrut. Potwierdziła, że ​​od początku rosyjskiej inwazji instytucja wypłaciła prawie 8,3 mld UAH gwarantowanego odszkodowania.

„Celem Funduszu jest nie tylko zapewnienie ukraińskim deponentom pewności, że ich środki są chronione w granicach gwarancji Funduszu, ale także zapewnienie im najszybszego i najwygodniejszego zwrotu środków w przypadku niewypłacalności banku. Jest to szczególnie ważne dzisiaj, w warunkach wojny pełnoskalowej, dla obywateli, którzy znaleźli się w strefie aktywnych działań wojennych lub zmuszeni byli do opuszczenia swoich domów w poszukiwaniu schronienia” – podsumowała Rekrut.

Eksperci oceniają, że nowa usługa Diia podniesie zaufanie deponentów do systemu finansowego kraju.

W sumie od początku inwazji na pełną skalę z finansowej palety Ukrainy zniknęło 6 banków. Eksperci twierdzą, że to nie koniec, a upadek banków będzie trwał. Co najmniej dziesięć instytucji bankowych znajduje się w kolejce do likwidacji. Mogą one zostać uznane za niewypłacalne z wielu powodów. Jednak deponenci banków znajdujących się w trudnej sytuacji raczej nie powinni przejmować się niuansami prawnymi. Głównym pytaniem po ogłoszeniu upadłości banku jest to, jak odzyskać swoje pieniądze.

Jeszcze w kwietniu ubiegłego roku Rada Najwyższa przyjęła ustawę gwarantującą Ukraińcom 100 proc. zwrot wszystkich depozytów w czasie stanu wojennego i trzy miesiące po jego zakończeniu. Sprawami tymi zajmuje się Fundusz Gwarancji Depozytów. Sprawdził się jako odpowiedzialny gracz na rynku finansowym. Eksperci przypominają, że w czasie kryzysu bankowego lat 2014-2017 Fundusz wypłacił deponentom banków, które uznano za niewypłacalne, ok. 90 mld UAH. Większość tych środków została pozyskana w formie pożyczek od rządu i Narodowego Banku Ukrainy.

Co ważne, fundusz gwarantujący depozyty nie może zostać postawiony w stan upadłości. W przypadku niedoboru środków własnych na wywiązanie się ze zobowiązań wobec deponentów, ma prawo przyciągnąć finansowanie państwowe – pożyczkę z Ministerstwa Finansów Ukrainy, NBU itp.

System gwarantowania depozytów nie jest finansowany z budżetu państwa. Głównym źródłem finansowania są wpłaty uczestniczących banków, gromadzone na rachunku Funduszu. W ramach kwoty rekompensaty powinno wynosić co najmniej 2,5 proc. sumy środków gwarantowanych przez Fundusz deponentów banków uczestniczących. Dlatego w przypadku upadłości jednego z uczestniczących banków Fundusz przeznacza środki z rachunku oszczędnościowego na wypłatę gwarantowanych rekompensat swoim deponentom.

„Mechanizm ten przypomina polisę ubezpieczeniową, gdy osoba wpłaca składki do zakładu ubezpieczeniowego, a w przypadku zajścia zdarzenia otrzymuje określone w umowie odszkodowanie” – wyjaśnia Fundusz.

Obecnie konieczna jest spłata deponentom upadłych banków ok. 1,4 mln rachunków na łączną kwotę ok. 3,2 mld UAH. Dla Funduszu ważne jest nie tylko bezproblemowe wypłacanie środków, ale także zapewnienie jak największego komfortu dla deponentów. Właściwie, dlatego uruchomili format płatności zdalnych za pośrednictwem usługi Diia.

Wiktoria Czyrwa
Photo by Joshua Hoehne on Unsplash

Facebook
Twitter
LinkedIn