Komisja hazardowa do cyfryzacji

29 sierpnia 2023. Ministerstwo Transformacji Cyfrowej ogłosiło plan likwidacji Komisji Regulacji Gier Hazardowych i Loterii (KRAIL). Odpowiedni projekt ustawy gotowy do rozpatrywania w Radzie Najwyższej – teraz wszystko zależy od deputowanych.

Uzasadniając to rozwiązanie, wicepremier i minister transformacji cyfrowej Mychajło Fedorow podkreślił potrzebę automatyzacji wydawania licencji hazardowych. Pozwoli to wyeliminować czynnik ludzki, a tym samym znacznie ograniczyć możliwości korupcyjne.

Ministerstwo podkreśla, że KRAIL jest organem kolegialnym składającym się z przewodniczącego i członków komisji. Posiedzenie komisji uznaje się za ważne, jeśli obecnych jest co najmniej pięciu członków. Od kilku miesięcy liczba członków komisji jest niewystarczająca do odbycia posiedzeń w sprawie licencji.  Jeśli praca komisji zostanie zablokowana, doprowadzi to do braku równowagi na rynku i znacznych strat budżetowych.

Komisja ds. Regulacji Hazardu i Loterii nie działa od lutego 2023 r. z powodu braku kworum. Według prawa, KRAIL składa się z przewodniczącego i sześciu członków. Jednak jeden z nich zrezygnował z własnej woli, a inny został zmobilizowany. Dlatego przez długi czas pilne kwestie licencyjne pozostawały nierozwiązane. W maju 2023 r. na rozpatrzenie w KRAIL czekało 105 wniosków, w tym 40 wniosków o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach. Kolejne 63 wnioski dotyczyły unieważnienia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach, a jeden – unieważnienia zezwolenia na urządzanie i prowadzenie gier hazardowych w kasynach.

W lipcu Gabinet Ministrów w końcu powołał kolejnego członka Komisji, Jewhena Yachniya, co pozwoliło komisji na odblokowanie wydawania licencji, wprowadzenie warunków licencjonowania loterii, wznowienie zawieszania licencji za naruszenie ich warunków oraz rozpoczęcie monitorowania organizatorów gier hazardowych.

Jednak w sierpniu KRAIL ponownie straciła kworum: Yakhniy został odwołany za niestawienie się na posiedzeniu, na którym rozważano m.in. kwestię cofnięcia licencji prorosyjskim operatorom. Później jednak komisja cofnęła licencje kilku operatorom rynku hazardowego, w tym trzem firmom objętym sankcjami – Parimatch, PokerMatch.ua i Pointlotto.

Ministerstwo Transformacji Cyfrowej ponownie zaczęło mówić o potrzebie wyeliminowania KRAIL jako nieefektywnego organu. Zmiany proponowane przez ministerstwo obejmują przekształcenie Komisji w instytucję serwisową, która wydaje licencje na zasadzie deklaratywnej. Według urzędników rządowych zastąpi to gromadzenie dużej liczby dokumentów i pozwoli na automatyczne wydawanie licencji w oparciu o wyczerpujące kryteria. Cyfryzacja i automatyzacja sektora zapewni przejrzystość procesów i uniemożliwi schematy korupcyjne.

Projekt zawiera istotne zmiany w dziedzinie opodatkowania. Decyzja ta zautomatyzuje wszystkie kontrole i procedury, a podatki będą automatycznie pobierane z konta zaraz po ich wpłynięciu. Znacznie uprości to proces i zmniejszy możliwości audytów i korupcji. Planowane jest wdrożenie nowoczesnego systemu monitorowania online. Pozwoli on na otrzymywanie w czasie rzeczywistym informacji o procesie interakcji między operatorami gier hazardowych a agencjami rządowymi.

Projekt ustawy umożliwia również ubieganie się o licencję na portalu Diia. Inne zmiany obejmują możliwość składania wniosków online przez osoby, które chcą ograniczyć się do hazardu – do tak zwanego „rejestru osób uzależnionych od hazardu”.

KRAIL ma własną opinię na temat przyszłej ustawy i różni się ona od stanowiska resortu cyfryzacji. Przewodniczący komisji Ivan Rudyi uważa, że cele i zadania zadeklarowane przez Ministerstwo Transformacji Cyfrowej mieszczą się już w zakresie funkcji instytucji, którą kieruje. Według niego, w ciągu ostatnich trzech lat wydano około 36 licencji hazardowych i setki licencji na sprzęt do gier. Według Rudyiego koszty wymagane do zautomatyzowania procesu licencjonowania nie będą uzasadnione, zwłaszcza jeśli chodzi o zaledwie 50 licencjach dla branży hazardowej.

Wygląda jednak na to, że Ministerstwo Transformacji Cyfrowej poważnie podchodzi do sprawy: niedawno minister Mychajło Fedorow po raz kolejny wezwał Radę Najwyższą do pośpiechu z przyjęciem projektu ustawy. „Konsekwentnie cyfryzujemy państwo, a KRAIL nie jest wyjątkiem. Nasze wspólne wysiłki koncentrują się obecnie na wdrożeniu internetowego systemu monitorowania, licencjonowania działalności i sprzętu online itp. Mamy nadzieję, że po przejściu KRAIL na cyfryzację parlament przyspieszy rozpatrzenie projektu ustawy nr 9256″ – czytamy w oświadczeniu ministerstwa.

Wiktoria Czyrwa
Image by kalhh from Pixabay

Facebook
Twitter
LinkedIn