Cлава Україні!

23 sierpnia 2023. Z inicjatywy Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej i Pracodawców RP odbyło się onlinowe spotkanie Rady Przedsiębiorczości z partnerskimi organizacjami biznesu z Ukrainy. Polscy uczestnicy zebrali się w siedzibie Pracodawców RP, ukraińscy gościli w kijowskiej siedzibie Ukraińskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców. W spotkaniu, zorganizowanym w związku z Dniem Niepodległości Ukrainy, uczestniczyła Pełnomocniczka rządu do spraw współpracy rozwojowej z Ukrainą min. Jadwiga Emilewicz.

Organizacje tworzące Radę Przedsiębiorczości i Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza przyjęły oświadczenie o następującej treści:

„Już po raz drugi Święto Niepodległości Ukrainy obchodzimy w warunkach wojennych. Rada Przedsiębiorczości oraz Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza przekazują ukraińskim partnerom wyrazy solidarności i życzenia Zwycięstwa. Dzięki Waszej ofierze, heroicznej walce i sile, którą podziwia cały świat, Ukraina jest niepodległa. Łączymy się w bólu po stracie bliskich, Obrończyń i Obrońców Ukrainy. Deklarujemy dalsze wsparcie humanitarne i gospodarcze.

Wierzymy, że z udziałem demokratycznej, międzynarodowej społeczności Ukrainki i Ukraińcy odbudują swoją ojczyznę z wojennych zniszczeń. Polscy przedsiębiorcy i pracodawcy włączą się w tę pracę, której celem jest odbudowanie Ukrainy – nowoczesnego państwa o silnej pozycji w Europie.

Nasze doświadczenie w prowadzeniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej, wspieraniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw, partnerstwie publiczno-prywatnym jest do Waszej dyspozycji.

Wierzymy, że zmiany w ustawie o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych zachęcą polskich przedsiębiorców do jeszcze większej aktywności w Ukrainie.

Pojawiające się w polsko-ukraińskich relacjach gospodarczych napięcia i protekcjonistyczne zachowania nie służą żadnej ze stron. Apelujemy o pragmatyczne podejście, uwzględniające standardy rynkowe i europejskie oraz sytuację gospodarczą Ukrainy, którą zmuszono do prowadzenia wojny obronnej.

Jednocześnie w imieniu społeczności polskich przedsiębiorców i pracodawców zwracamy się do ukraińskich partnerów o wzmocnienie rządów prawa i kontynuację walki z korupcją.

W 546. dniu wojny – zebrani w siedzibie Pracodawców RP – spotkaliśmy się z naszymi ukraińskimi organizacjami partnerskimi: Ukraińskim Związkiem Przemysłowców i Przedsiębiorców (USPP), Izbą Przemysłowo-Handlową Ukrainy (UCCI), European Business Association (EBA), Ukraińskim Związkiem Producentów Materiałów Budowlanych, Międzystanową Gildią Konsultantów Inżynierów oraz Związkiem Miast Ukraińskich.

Drodzy Przyjaciele, doceniamy Waszą pracę dla utrzymania przedsiębiorczości w Ukrainie – wiemy, że ta wojna toczy się na polach bitew i na polu gospodarczym.

Cлава Україні!

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych

Business Centre Club

Federacja Przedsiębiorców Polskich

Konfederacja Lewiatan

Krajowa Izba Gospodarcza

Polska Rada Biznesu

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Związek Banków Polskich

Związek Rzemiosła Polskiego

Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza.”

Facebook
Twitter
LinkedIn