NBU buduje twierdzę

23 maja 2023. Narodowy Bank Ukrainy zaprezentował nową strategię o nazwie „Twierdza Finansowa”.  Ma pomóc w odparciu inwazji Rosji i powojennej odbudowie kraju.

Prezes NBU Andrij Pysznyj powiedział, że prace nad nową strategią rozpoczęły się w styczniu 2023 roku. „Nazwa naszej nowej strategii to Finansowa Twierdza Ukrainy. To trafna i zrozumiała analogia. W końcu ekosystem finansowy powinien być właśnie taką twierdzą nie do zdobycia dla wroga, a my, jego architekci, powinniśmy zrobić wszystko, aby przyspieszyć zwycięstwo” – powiedział podczas prezentacji dokumentu.

Strategia opiera na pięciu celach strategicznych:

  • stabilna hrywna;
  • stabilność finansowa;
  • system finansowy pracujący na rzecz ożywienia kraju;
  • nowoczesne usługi finansowe;
  • efektywny bank centralny.

Pierwszy cel przewiduje opracowanie strategii powrotu do celu inflacyjnego i elastycznego kursu walutowego, a także stopniowe łagodzenie i usuwanie ograniczeń walutowych.

Drugi cel obejmuje inicjatywy ukierunkowane na zrównoważoną regulację i nadzór, mające na celu zbudowanie odpornego i sprawnego systemu bankowego.

Aby osiągnąć trzeci cel, potrzebny jest odpowiedzialny rynek finansowy, rozwinięte rynki kredytowe i ubezpieczeniowe, rozbudowana infrastruktura rynku kapitałowego oraz wykształcone finansowo społeczeństwo i przedsiębiorcy.

Nowoczesne usługi finansowe NBU rozumie jako wzmocnienie cyberbezpieczeństwa i efektywności obrotu bezgotówkowego, dalszą cyfryzację usług finansowych, wprowadzenie najnowszych technologii oraz upowszechnienie płatności bezgotówkowych. Cyfrowe usługi finansowe powinny stać się integralną częścią cyfrowego państwa. Cały rynek finansowy powinien stać się cyfrową fortecą.

Aby osiągnąć piąty cel, „architekci twierdzy” proponują wzmocnienie komunikacji regulatora, rozwój relacji instytucjonalnych z interesariuszami, współpracę międzynarodową i wymianę wiedzy specjalistycznej. Strategia będzie również zawierać punkty mające na celu integrację europejską, efektywne operacje i transformację cyfrową NBU.

NBU podkreślił, że nowa strategia jest nieokreślona w czasie, ale ma dwie fazy – oporu i odbudowy. Pierwsza z nich obejmuje działania krótkoterminowe mające na celu zapewnienie stabilności i uniknięcie pogorszenia sytuacji systemu finansowego i całej gospodarki. Druga obejmuje działania średnioterminowe. Powinien to być okres uruchamiania transformacji, które będą stanowić podstawę przyszłego ożywienia gospodarczego i wzrostu. Te ostatnie obejmują zmniejszenie barier biurokratycznych, zwiększenie przejrzystości i konkurencyjności środowiska oraz przyciągnięcie inwestycji.

„Sektor finansowy i bank centralny utrzymywały obronę finansową przez 453 dni wojny pełnoskalowej, udało się nam myśleć przyszłościowo i posuwać kraj do przodu. Mamy wielką odpowiedzialność i musimy zapewnić Ukraińcom, ukraińskiemu rządowi, wojsku, uczestnikom rynku finansowego i partnerom międzynarodowym zaufanie do stabilności finansowej” – powiedział Pysznyj.

Wiktoria Czyrwa
Photo by Richard Clark on Unsplash
 

Facebook
Twitter
LinkedIn