Come back Jadwigi Emilewicz

15 maja 2023. Premier Mateusz Morawiecki powołał Jadwigę Emilewicz na pełnomocnika rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej. Na wniosek Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej premier powołał J.Emilewicz na urząd sekretarza stanu w tym resorcie.

Do jej zadań należeć będzie wspieranie współpracy pomiędzy organami administracji rządowej, agencjami wykonawczymi, zrzeszeniami, izbami gospodarczymi i innymi krajowymi podmiotami zaangażowanymi w polsko-ukraińską współpracę rozwojową, w szczególności w obszarze odbudowy Ukrainy.

Jadwiga Emilewicz będzie prowadziła też działania na rzecz współpracy pomiędzy krajowymi przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami krajowymi zaangażowanymi we współpracę między Polską a Ukrainą, a także reprezentowała Radę Ministrów w rozmowach ze stroną ukraińską w tym obszarze.

W latach 2019-2020 była ministrem przedsiębiorczości i technologii w drugim gabinecie premiera Mateusza Morawieckiego. Od 15 listopada 2019 r. była ministra rozwoju, a od  kwietnia 2020 r. do października byłą dodatkowo urząd Wiceprezesem  Rady Ministrów. W tym czasie była współprzewodniczącą Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej.

Więcej: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jadwiga-emilewicz-pelnomocnikiem-rzadu-ds-polsko-ukrainskiej-wspolpracy-rozwojowej

Facebook
Twitter
LinkedIn