Odbudowa mieszkalnictwa

17 lutego 2023. Na portalu Diia zarejestrowano 325 tysięcy wniosków o zwrot kosztów naprawy lub odbudowy mieszkań zniszczonych przez wojnę.

Zdaniem premiera Denysa Szmyhala poprawa sytuacji mieszkaniowej jest podstawą odbudowy, dlatego na te cele w pierwszej kolejności powinny być kierowane środki ze skonfiskowanych w Ukrainie rosyjskich aktywów.

Rząd Ukrainy przeanalizował wnioski zarejestrowane w Diia w kontekście regionów, omówił mechanizm rejestru, w którym odnotowane są zniszczenia w wyniku wojny i zidentyfikował trzy obszary odszkodowań w obszarze mieszkalnictwa:

  • bieżące naprawy;
  • naprawy główne;
  • całkowita rekonstrukcja zniszczonej zabudowy.

Rząd liczy na szybkie przyjęcie projektu ustawy 7198 o odszkodowaniach za szkody i zniszczenia niektórych kategorii nieruchomości w wyniku terrorystycznych działań Rosji.

Na specjalnym koncie odbudowy Ukrainy jest 17 mld hrywien, a w ciągu roku spodziewane są również dochody od Narodowego Banku Ukrainy i międzynarodowych darczyńców.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn