IT rośnie pomimo wojny

3 lutego 2023. Narodowy Bank Ukrainy poinformował, że wartość eksportu sektora IT w 2022 roku wyniosła 7,3 miliarda USD. To najlepszy wynik w całej historii niepodległej Ukrainy.

Sektor IT stanowił prawie połowę całego eksportu usług w minionym roku. Eksport usług IT wzrósł o 400 mln USD, czyli o 5,8 proc. w porównaniu z 2021 roku.

Na koniec 2022 roku kwota podatków i opłat do skonsolidowanego budżetu Ukrainy z branży IT wyniosła 32,2 mld hrywien i była wyższa o 16 proc. niż w 2021 roku.

W minionym roku sektor IT stanowił 45 proc. całego eksportu usług- dla porównania w 2021 roku ten wskaźnik wynosił 37 proc.

(Red.)
Photo by note thanun on Unsplash

Facebook
Twitter
LinkedIn