Cyfryzacją w korupcję

16 stycznia 2023. Potencjalny efekt antykorupcyjny wdrożenia nowego prawa i cyfrowych procedur wyniesie około 50 mld hrywien- zapowiedział wicepremier, minister cyfryzacji Mychajło Fedorow.

Takiego efektu oczekuje się, m.in., po wprowadzeniu elektronicznego podatku akcyzowego od alkoholu i wyrobów tytoniowych. Innym sposobem zapobiegania korupcji jest uruchomienie jednolitego państwowego systemu elektronicznego w budownictwie (USESB).

Jak donosi korespondent Ukrinformu, wicepremier – minister transformacji cyfrowej Mychajło Fiodorow powiedział na briefingu na temat zapobiegania korupcji i nielegalnym programom w sektorze budowlanym.

Wicepremier Fedorow podkreślał, że „cyfryzacja jest dziś jednym z podstawowych narzędzi w walce z korupcją. Tylko w 2021 roku antykorupcyjny efekt cyfryzacji wyniósł 16 mld UAH. Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji nadal uruchamia automatyczne usługi, które wykluczają wszelkie ryzyka korupcji (…) Każda usługa elektroniczna eliminuje ryzyko korupcji – z poziomu gospodarstwa domowego na poziom systemowy. Tylko zautomatyzowane służby będą w stanie w końcu położyć kres temu strasznemu zjawisku”.

  • Rada Najwyższa przyjęła ustawę (nr rejestrowy 5655) wprowadzającą na dużą skalę cyfryzację procesów i procedur rejestracyjnych w budownictwie. Celem dokumentu jest zminimalizowanie schematów korupcyjnych w organach państwowych prowadzących sprawy inwestycji.

(Red.)
Photo by Markus Spiske on Unsplash

Facebook
Twitter
LinkedIn