Centrum energetyczne w Polsce?

28 listopada 2022.  Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała zwiększenie wsparcia UE dla utrzymania dostaw energii elektrycznej i cieplnej w Ukrainie. Komisja Europejska chce też utworzyć w Polsce nowe centrum reagowania kryzysowego resceEU.

Jak będzie pracowało to centrum?

Według informacji zebranych przez eDIALOG, centrum będzie hubem, do którego strony trzecie- rządy, głównie państw G 7 i firmy prywatne- dostarczą darowizny rzeczowe w postaci sprzętu i materiałów niezbędnych do utrzymania dostaw energii w Ukrainie. Zadaniem centrum będzie obsługa formalna tej pomocy, zwłaszcza odprawa celna oraz dostarczenie sprzętu i materiałów do Ukrainy. Koszty tych działań będą pokrywane ze środków UE. Czyli darczyńca nie poniesie dodatkowych kosztów transportu i ryzyk.

Taki mechanizm pomocy opracował Sekretariat Wspólnoty Energetycznej, który w imieniu KE pełni koordynacyjną rolę w tym procesie.

Przewodnicząca Komisji zapowiedziała, że UE szybko przekaże Ukrainie 200 średniej wielkości transformatorów z Litwy, jeden mobilny transformator z Łotwy i 40 generatorów z Rumunii. „Każdy z tych generatorów może zapewnić nieprzerwane zasilanie małego i średniego szpitala” – powiedziała przewodnicząca.

(Red.)
Photo by Christian Lue on Unsplash

Facebook
Twitter
LinkedIn