Każdy widzi wszystko

22 listopada 2022. Ministerstwo Infrastruktury w przyszłym roku wdroży cyfrowy system zarządzania odbudową infrastruktury transportowej.

Dzięki nowemu systemowi informatycznemu możliwe będzie monitorowanie całego cyklu projektu infrastrukturalnego: od projektowania, poprzez zamówienia publiczne, prace budowlane, przebudowę i remonty, aż po oddanie gotowych obiektów do użytku.

Projektowany system nosi nazwę „Każdy widzi wszystko”. Zdaniem ministra Ołeksandra Kubrakowa zasada ta pozwoli partnerom jasno zrozumieć, gdzie i jak wydawane są środki przeznaczone na odbudowę oraz przyczyni się do sprawnej, przejrzystej i odpowiedzialnej alokacji środków na odbudowę infrastruktury.

Wdrożenie systemu odbywa się we współpracy z międzynarodową niekomercyjną organizacją Open Contracting oraz RISE Ukraine – Coalition for Reconstruction. Finansowanie projektu odbywa się w ramach projektów Open Contracting Partnership oraz organizacji członkowskich Koalicji RISE Ukraine, w tym przy wsparciu rządu brytyjskiego.

Minister infrastruktury Ołeksandr Kubrakow podkreślił, że eksperymentalny projekt, jeśli zostanie pomyślnie wdrożony, stanie się podstawą elektronicznego systemu zarządzania odbudową dla wszystkich branż. Jednym z kolejnych projektów, które Ministerstwo Infrastruktury planuje zrealizować, jest opracowanie mechanizmu odszkodowań za szkody wyrządzone Ukrainie przez Rosję.

„Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję w sprawie reparacji dla Ukrainy od Rosji, w której w szczególności uznaje się potrzebę stworzenia we współpracy z Ukrainą międzynarodowego mechanizmu odszkodowań i międzynarodowego rejestru szkód. Wspólnie z naszymi partnerami pracujemy nad zintegrowaniem międzynarodowego rejestru szkód z ukraińskim rejestrem zniszczonego mienia, który jest podstawą Cyfrowego zarządzania odbudową. W szczególności jestem wdzięczny rządowi brytyjskiemu za wsparcie w procesie tworzenia systemu zarządzania odbudową” — powiedział Kubrakow.

Niedawno Kyiv School of Economics ( KSE) wyliczyła szkody wyrządzone ukraińskiej infrastrukturze.Pod koniec września 2022 roku kwota ta wynosiła ponad 127 mld USD. Tylko w ciągu trzech letnich miesięcy straty wyniosły 31,5 mld USD.

Według danych KSE najbardziej ucierpiały zasoby mieszkaniowe – 50,5 mld USD, o 11,2 mld USD więcej niż w czerwcu. Zniszczonych lub uszkodzonych zostało 135,8 tys. budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni 74,1 mln mkw., co stanowi 7,3 proc. całkowitej powierzchni zasobów mieszkaniowych kraju.

Drugie miejsce pod względem stopnia zniszczenia, według danych KSE, zajmuje sfera infrastruktury – 35,3 mld dol., z czego 26,6 mld dol. to bezpośrednie zniszczenia dróg, a 4,3 mld dol. – uszkodzenia kolei.

Kolejne 9,9 mld USD to zniszczone aktywa biznesowe, głównie metalurgiczne. Od początku wojny co najmniej 412 przedsiębiorstw zostało uszkodzonych lub zniszczonych, z czego 64 to firmy duże i średnie. Przypuszcza się, że łączna liczba może być wyższa, ponieważ obecnie nie ma pełnych informacji o stanie ukraińskich przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenach czasowo okupowanych.

Szkody wyrządzono w infrastrukturze edukacyjnej o wartości prawie 7 mld USD – prawie 1500 obiektów zostało uszkodzonych lub zniszczonych, głównie w obwodach donieckim, charkowskim, ługańskim i kijowskim.

Wiktoria Czyrwa
Photo by Markus Spiske on Unsplash

Facebook
Twitter
LinkedIn