Kamienie milowe powojennej gospodarki

18 listopada 2022. Zgodnie z oczekiwaniami głównym tematem Kijowskiego Międzynarodowego Forum Ekonomicznego była powojenna odbudowa Ukrainy.

Premier Denys Szmyhal podkreślił, że po wojnie gospodarka państwa będzie oparta na ośmiu czynnikach.

Pierwszym jest integracja europejska. Oznacza to nie tylko umowę o stowarzyszeniu z UE i ruch bezwizowy dla obywateli, ale także szereg innych „bezwizów” w różnych obszarach gospodarki. W celu zbliżenia standardów ukraińskich do europejskich Ukraina planuje przyjąć 107 ustaw i regulaminów.

Drugim czynnikiem jest cyfryzacja, która polega na uproszczeniu wszelkich procedur i przeniesieniu ich do formatu elektronicznego.

Wśród innych ważnych priorytetów Denys Szmyhal wymienił też rozwój kompleksu obronno-przemysłowego, energetyki, budownictwa i infrastruktury, sektora agrarnego i IT. Mówił także o potrzebie rozwijania przemysłu przetwórczego, co umożliwi sektorowi rolnemu wytwarzanie produktów o wysokiej wartości dodanej. Oczekuje się, że sektor prywatny będzie głównym motorem zmian w różnych obszarach gospodarki.

Julia Swirydenko, pierwsza wicepremier i minister gospodarki Ukrainy, podkreśliła, że ​​fundamenty pod odbudowę państwa trzeba położyć już teraz, nie czekając na zakończenie wojny. W tej chwili rząd pracuje nad przyciągnięciem inwestycji, zapewnieniem ubezpieczenia ryzyka, stworzeniem odpowiednich ram regulacyjnych itp.

„Wszyscy rozumiemy: odbudowa odbędzie się poprzez architekturę i instytucje, które musimy teraz stworzyć. Po pierwsze, poprzez Fundusz Odbudowy. Nasi międzynarodowi partnerzy zapewnią środki na realizację projektów infrastruktury społecznej i infrastruktury drogowej. Po drugie, dzisiaj mówimy o zbudowaniu prywatnego funduszu inwestycyjnego” – powiedziała Julia Swirydenko.

Jej zdaniem inwestorom potrzebne są gwarancje, dlatego warto pomyśleć o ubezpieczeniu od ryzyka wojny. Osiągnięto już porozumienie w sprawie ubezpieczenia ryzyk militarnych na kwotę 30 mln USD z agencją MIGA, która należy do grupy Banku Światowego. Zgodnie z umową inwestorzy, którzy wykupią polisę ubezpieczeniową, będą mogli otrzymać do 90 proc. swoich potencjalnych strat. Ubezpieczenia udostępnia dwa formaty – dla inwestorów zagranicznych i krajowych. W sumie planowane jest pozyskanie do 1 mld USD na projekt MIGA. Trwają negocjacje z agencjami kredytów eksportowych krajów G7. Możemy już mówić o zainteresowaniu inwestorów Ukrainą: na platformie Advantage Ukraine zarejestrowano ponad 400 zapytań inwestycyjnych od potencjalnych inwestorów.

Zastępca szefa Biura Prezydenta Rostysław Szurma podkreślił kolejny priorytet Ukrainy po zakończeniu wojny – reformę systemu podatkowego. Według Szurmy jego modyfikacja będzie przedmiotem negocjacji z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Najważniejsze jest zbudowanie takiego systemu, który z jednej strony będzie gwarantem konkurencyjności Ukrainy w stosunku do innych krajów europejskich, a z drugiej strony wprowadzi kulturę płacenia podatków. Wyniki negocjacji z partnerami międzynarodowymi zostaną poddane pod dyskusję w kraju – to zdaniem wiceszefa Biura prezydenta pozwoli na wypracowanie optymalnej wersji systemu podatkowego.

Minister transformacji cyfrowej Ukrainy Mychajło Fedorow zauważył, że wojna pokazała światu nową Ukrainę, cyfrową, zaś państwo ma nie mniejsze sukcesy na froncie technologicznym niż militarnym. Fedorow wymienił cztery główne obszary, na których skupia się jego resort w czasie wojny. Pierwsza to cyfryzacja służb państwowych, którą zespół ministerstwa dostosował do wyzwań nowej rzeczywistości – w szczególności rejestracja i odbiór wpłat dla osób wewnętrznie przesiedlonych, rejestracja zniszczonego mienia w Diia, itp. Drugi – ochrona danych i cyberbezpieczeństwo, dzięki którym przez prawie 9 miesięcy wojny nie doszło do ani jednego wycieku informacji ani poważnej awarii systemu. Trzeci to szybkie przywrócenie łączności w warunkach ciągłego ostrzału. Według Fedorowa w Ukrainie jest ponad 22 000 terminali Starlink, które umożliwiają korzystanie z szybkiego Internetu w każdych warunkach. Wreszcie czwarty to rozwój military-tech – czyli ukraińskich startupów wojskowych, które są szybko wdrażane i mają możliwość natychmiastowego sprawdzenia w terenie i otrzymania informacji zwrotnej od wojska.

„Jeszcze przed rozpoczęciem wojny na pełną skalę postawiliśmy sobie za cel zbudowanie państwa najdogodniejszego z punktu widzenia odbioru usług państwowych. Teraz mamy przed sobą kolejny cel — zbudować najbardziej innowacyjny system obronny. Używamy technologii, aby pokonać wroga i chronić ludzi. Gov-tech i military-tech to obecnie główne trendy. To są kierunki w którym Ukraina może stać się numerem 1 na świecie” – zauważył Mychajło Fedorow.

Przypomnijmy, że Międzynarodowe Forum Ekonomiczne w Kijowie gromadzi liderów, przedstawicieli biznesu, ekspertów i dziennikarzy z całego świata. Po raz pierwszy odbyło się w 2014 roku. Forum definiuje swoją misję jako reformowanie gospodarki Ukrainy za pomocą jasno sformułowanych strategii.

Wiktoria Czyrwa

Photo by Gabriella Clare Marino on Unsplash

Facebook
Twitter
LinkedIn