Komisja blisko granicy

22 września 2022. W Rzeszowie odbyło się 8. posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej. Stronie polskiej przewodniczył Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda, a ukraińskiej – Iryna Wereszczuk, wicepremier i Minister ds. Reintegracji Terytoriów Tymczasowo Okupowanych Ukrainy.

Uczestniczący w posiedzeniu Prezes Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota powiedział:

– W imieniu polskich i ukraińskich przedsiębiorców  dziękuję, że -pomimo wojny i sporej liczby kontaktów bilateralnych na najwyższym szczeblu- zwołano to posiedzenie. To zawsze jest impulsem dla administracji rządowej do przeglądu spraw, problemów i propozycji płynących od praktyków gospodarczych. To mobilizuje urzędników i przyspiesza podejmowanie decyzji. Ważne jest, że ministrowie z Polski i Ukrainy wysłuchali opinii takich organizacji jak Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza oraz Ukraińska Izba Handlowo – Przemysłowa. Cieszę się, że przez wiele przypadków i w różnych kontekstach wymieniano słowo „granica”. Obecnie  granica jest dużym problemem dla wymiany towarowej, bywa barierą dla ukraińskiego eksportu, jakże ważnego dla państwa, które z powodu wojny ma problemy budżetowe. Na temat granicy padło wiele krytycznych uwag, ale też sporo pomysłów i deklaracji działań poprawiających jakość usług granicznych.

W komunikacie Ministerstwa Rozwoju i Technologii czytamy:

– Nasze spotkanie odbywa się w szczególnym czasie wojny na terytorium naszego partnera. Polska solidaryzuje się z Ukrainą i narodem ukraińskim. Przedsiębiorcy z obu krajów chcą współpracować, nasze firmy chcą uczestniczyć w odbudowie Ukrainy – zapewnił Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda. (…)

Podczas spotkania omówiono m in. kwestie współpracy handlowej, energetycznej, transportowej, rolnej, celnej, jak również tej dot. pomocy humanitarnej i współpracy w odbudowie Ukrainy.

– W Ministerstwie Rozwoju i Technologii przygotowaliśmy przepisy umożliwiające obywatelom Ukrainy, legalnie przebywającym na terytorium RP, zakładanie działalności gospodarczej na takich samych zasadach, jak obywatele polscy. Dodatkowo uprościliśmy zasady eksportu towarów podwójnego zastosowania przez polską granicę do Ukrainy – powiedział minister Buda.

Minister Buda przypomniał, że 9 czerwca uruchomiony został nabór polskich firm zainteresowanych wznowieniem eksportu i udziałem w odbudowie Ukrainy. Na zlecenie MRiT prowadzi go Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Pod koniec sierpnia rozpoczęły się konsultacje z firmami, które zgłosiły się do programu. Zarejestrowało się ponad 1200 podmiotów.

Dodatkowo w czerwcu Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych wznowiła możliwość ubezpieczania należności w kontraktach eksportowych z kontrahentami ukraińskimi. Ten instrument cieszy się dużym zainteresowaniem wśród eksporterów. Obecnie w MRiT dobiegają końca prace nad przygotowaniem projektu nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, która umożliwi uruchomienie kolejnych instrumentów dotyczących rynku ukraińskiego.

Na fotografii: wicepremier Iryna Wereszczuk i minister Waldemar Buda/ MRiT

Facebook
Twitter
LinkedIn