Start małej prywatyzacji

26 sierpnia 2022. Gabinet Ministrów przyjął uchwałę, zgodnie z którą mała prywatyzacja rozpocznie się 1 września. Według premiera Denysa Szmyhala aukcje odbędą się według nowych zasad, co ułatwi procedurę i uczyni ją bardziej przejrzystą.

„Obiekty zostaną natychmiast sprywatyzowane, udoskonalany jest sposób ustalania wartości, co pozwoli zapewnić uczciwą cenę i przyspieszyć proces przeprowadzania aukcji. Jednocześnie kluczowa pozostaje zasada przejrzystości i otwartości” – powiedział szef rządu.

Konkurs odbędzie się zgodnie z nową ustawą, która została uchwalona przez Radę Najwyższą pod koniec lipca 2022 roku. Została ona przyjęta w celu „przyspieszenia procesów prywatyzacyjnych podczas wprowadzania stanu wojennego”, zawiera więc szereg przepisów tymczasowych, które będą obowiązywać do końca wojny.

W szczególności w tym okresie:

  • zabrania się organizowania aukcji na sprzedaż obiektów dużej prywatyzacji ( wartość powyżej 250 mln UAH) oraz wykupu takich obiektów;
  • zabrania się prywatyzacji obiektów znajdujących się w osiedlach znajdujących się w strefie działań wojennych lub w jej pobliżu;
  • wzmocniona będzie kontrola Rady Najwyższej nad procesami prywatyzacyjnymi;
  • uproszczono procedurę przygotowania obiektów do prywatyzacji, uchyla się audyt, w tym środowiskowy, inwentaryzacyjny i wycenę przedmiotu prywatyzacji;
  • warunki sprzedaży przedmiotu prywatyzacji opracowywane będą po otrzymaniu przez państwowy organ prywatyzacyjny listu intencyjnego zakupu takiego przedmiotu od potencjalnego nabywcy;
  • złożenie dokumentów jest możliwe w formie elektronicznej;
  • zapewniona jest anonimowość informacji dotyczących uczestników aukcji i kupujących;
  • warunki licytacji są skrócone;
  • własność przedmiotu prywatyzacji przechodzi na nabywcę niezależnie od uzyskania zezwolenia na koncentrację od Komitetu Antymonopolowego Ukrainy, jeżeli uzyskanie takiego zezwolenia jest wymagane przez prawo.

Prawo przewiduje również zasady, które będą obowiązywać nawet po zniesieniu stanu wojennego. Jedną z głównych jest to, że obiekty prywatyzacyjne można łączyć w pule utworzone z kilku obiektów prywatyzacyjnych.

Kolejną kluczową zmianą jest prowadzenie aukcji metodą stopniowego obniżania ceny wywoławczej i późniejsze składanie ofert cenowych z obniżką ceny wywoławczej o 50 proc., jeżeli obiekt nie został sprzedany za pierwszym razem.

Jak poinformował przewodniczący komisji ds. finansów, polityki podatkowej i celnej Rady Najwyższej Danyło Hetmancew, do Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy zostanie przekazanych 420 przedsiębiorstw państwowych. Spośród nich 354 zostanie zlikwidowanych, a 66 zostanie poddanych małej prywatyzacji. Wśród nich jest 50 pojedynczych kompleksów majątkowych przedsiębiorstw państwowych, 6 pakietów praw korporacyjnych i 10 odrębnych wydziałów strukturalnych przedsiębiorstw państwowych.

Najprawdopodobniej prywatyzacja rozpocznie się od aktywów przemysłu alkoholowego i fabryk chleba. Nalegało na to Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności. Według Funduszu Mienia Państwowego do prywatyzacji przygotowywane są obecnie 23 aktywa przemysłu alkoholowego i 3 fabryki chleba, a aukcje ich sprzedaży powinny odbyć się w tym roku. Obecnie zdecydowana większość tych obiektów nie pracuje, ale istniejąca infrastruktura, wyposażenie, zaplecze produkcyjne i magazynowe pozwolą na wznowienie prac w możliwie najkrótszym czasie.

Zdaniem przedstawicieli Funduszu, w prywatnej własności takie aktywy mogą stać się obiektami do przetwórstwa i przechowywania zboża, wznowienie ich pracy pozwoli też na oszczędzanie i tworzenie miejsc pracy.

Wiktoria Czyrwa

Facebook
Twitter
LinkedIn