Straty wojenne rosną

2 sierpnia 2022. Bezpośrednie straty ukraińskiej gospodarki z powodu wojny przekroczyły 108 mld USD – poinformowała Kyiv School of Economics, która na zleceniedokumentuje zniszczenia.

KSE przyjęła bardzo szczegółową metodologię pracy, wymagającą potwierdzenia strat i weryfikacji dokumentów, o co trudno na terenach zajętych przez rosyjskiego okupanta albo na obszarach działań wojennych. Dlatego bilans strat na pewno jest większy.

Do 1 sierpnia wielkość bezpośrednich szkód dla ukraińskiej gospodarki spowodowanych uszkodzeniem i zniszczeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz infrastruktury (w ujęciu pieniężnym) wzrosła do 108,3 mld USD lub 2,9 bln UAH.

W porównaniu do danych z 13 czerwca 2022 r. łączna kwota udokumentowanych strat wzrosła o 12,8 mld USD. Kluczowym czynnikiem wzrostu strat był wzrost liczby zniszczonych domów i mieszkań.

Miejsca zamieszkania mają największy udział w całkowitej wartości szkód. Według najnowszych danych co najmniej 129,9 tys. budynków mieszkalnych zostało zniszczonych i uszkodzonych, z czego 114,7 tys. to domy prywatne, a 15,1 tys. to budynki wielomieszkaniowe.

Bezpośrednie szkody spowodowane zniszczeniem wielopiętrowych domów sięgają 42,3 mld USD, a kolejne 5,4 mld USD szkód zostało wyrządzone właścicielom prywatnych domów.

Na drugim miejscu w całkowitej wielkości bezpośrednich szkód znajduje się sektor infrastruktury z kwotą 31,6 mld USD.

 Szkody wyrządzone przedsiębiorstwom i przemysłowi szacuje się na 8,8 mld USD.

Wzrost całkowitej kwoty bezpośrednio udokumentowanych szkód wiąże się również ze wzrostem liczby zniszczonych i uszkodzonych placówek oświatowych, zdrowotnych i opieki społecznej.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn