Stosunki pracy w stanie wojennym

26 lipca 2022. Przyjęto nowe prawo pracy, które uwzględnia specyfikę stanu wojennego. Dokument zawiera kilka innowacji, z których część nie jest zbyt przyjemna dla pracowników.

Jedną z głównych innowacji jest to, że pracownicy, którzy zostali zmobilizowani lub podpisali kontrakt i służą w siłach zbrojnych, nie będą już otrzymywać pensji w przedsiębiorstwie. Zachowują natomiast stanowisko i miejsce pracy. Zniesienie tej normy stało się dla wielu pracodawców prawdziwą ulgą.

Przecież wcześniej, zgodnie z prawem, byli zmuszeni utrzymywać zmobilizowanego pracownika przez cały okres jego służby wojskowej. Natomiast państwo było zobowiązane zrekompensować przedsiębiorstwu pensję pracownika, który broni ojczyznę – była nawet uchwała rządu. Ale potem została ona uchylona, z​​aś norma prawna pozostała, więc firmy musiały samodzielnie pokrywać wynagrodzenia pracowników, którzy byli wymienieni jako pracownicy, ale nie mogli wykonywać swoich obowiązków służbowych ze względu na służbę wojskową.

Ponadto okres mobilizacji i odbycia służby wojskowej na czas określony nie będzie wliczany do stażu pracy, co daje prawo do corocznego urlopu. Pracodawca ma również prawo ograniczyć urlop pracownika do 24 dni kalendarzowych. W przypadku wydłużenia tego urlopu, decyzją pracodawcy, świadczenie niewykorzystanych dni urlopu może zostać przeniesione na okres po zniesieniu stanu wojennego.

Kolejną innowacją nowego prawa jest doprecyzowanie mechanizmu rozwiązywania umowy o pracę. Ponieważ pracodawcy wielokrotnie próbowali nadużywać tej zasady i stosować ją jako ukrytą karę dla pracowników, postanowiono wyraźnie określić, że zawieszenie umowy o pracę nie może być stosowane jako kara ukryta.

Kontrole Państwowej Służby Pracy będą przeprowadzane w ograniczonej formie. Dotyczyć będą kwestii identyfikacji pracowników niezarejestrowanych, legalności rozwiązywania umów o pracę oraz przestrzegania innych wymogów prawa.

Dodano również nowe podstawy zwolnienia pracowników, a mianowicie:

– śmierć pracodawcy i pracownika, w przypadku śmierci pracodawcy pracownik występuje do Urzędu Pracy o rozwiązanie umowy o pracę;

– nieobecność pracownika w pracy bez informacji o przyczynach nieobecności przez ponad 4 miesiące z rzędu;

– brak możliwości zapewnienia pracownikowi pracy w związku ze zniszczeniem mienia pracodawcy w wyniku działań wojennych.

Z tego powodu pracownikowi wypłacana jest odprawa w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Kolejnym ważnym przepisem jest, że w czasie stanu wojennego lub wyjątkowego wszelka dokumentacja związana ze stosunkami pracy – zawiadomienia, nakazy właściciela itp. – może być przechowywana w formie elektronicznej.

Wiktoria Czyrwa

Facebook
Twitter
LinkedIn