Andrij Deszczyca odznaczony

15 czerwca 2022. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał, w uznaniu znamienitych zasług w rozwijaniu współpracy między Rzecząpospolitą Polską i Ukrainą, za wybitne zasługi w służbie dyplomatycznej, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej JE Andrijowi Deszczycy – Ambasadorowi Nadzwyczajnemu i Pełnomocnemu Ukrainy, kończącemu misję dyplomatyczną w Polsce.

–Dowodem na zmianę relacji polsko–ukraińskich jest ostatni czas. Bardzo chciałbym, aby nasze relacje były jak najlepsze i pozwoliły na współistnienie naszych narodów w Europie – mówił Andrzej Duda.

Na podstawie informacji z www.prezydent.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn