Jak uwolnić potencjał migracyjny Ukraińców?

20 maja 2022. Ekonomiści i badacze migracji zgodnie mówią o pozytywnym wpływie migracji z Ukrainy w dotychczasowej postaci na gospodarkę Polski: Ukraińcy od lat uzupełniają luki na polskim rynku pracy, łagodzą skutki starzenia się społeczeństwa, przyczyniają się do przyspieszenia gospodarki. NBP szacuje ich udział w corocznym wzroście PKB na poziomie 0,5 proc. Po 24 lutego diametralnie się zmienił charakter migracji i profil migrantów. Jak długo zostaną? Czym się zajmują? Z jakimi wyzwaniami się mierzą?

Ostatnie dane Straży Granicznej mówią o 3,4 mln przekroczeń polsko – ukraińskiej granicy w kierunku UE i 1,4 mln powrotów do Ukrainy. Numery PESEL w Polsce dostało ponad 1 mln uchodźców, z czego połowa to dzieci. Zgodnie z danymi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej już 132 tys. ukraińskich uciekinierów podjęło w Polsce legalną pracę.

Niestety aż połowa z nich wykonuje prace proste, często poniżej swoich kwalifikacji. A są przecież wśród nich lekarki, nauczycielki, pielęgniarki, inżynierki i architektki. Największą barierą jest oczywiście bariera językowa, ale podjęcie pracy w zawodzie uniemożliwia też brak dostępu dla Ukraińców do zawodów regulowanych. W ocenie Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej i Forum Obywatelskiego Rozwoju, wyrażonej we wspólnym  raporcie „Uwolnić potencjał migracyjny”, ograniczenia te nie służą polskiemu rynkowi pracy, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, iż wiele zawodów regulowanych od lat jest w Polsce deficytowymi.

W Świnoujściu, podczas 14.Baltic Business Forum, które w tym roku odbędzie się w dniach 23-25 maja, odbędzie się dyskusja ekspercka nie tylko na temat rynku pracy, ale też o zasadach długo oczekiwanej polityki migracyjnej Polski.

Relacja z obrad: www.balticbusinessforum.eu

Tetiana Gomon

Facebook
Twitter
LinkedIn