Ile Ukraina straciła w wojnie

25 kwietnia 2022. Trwająca od dwóch miesięcy wojna przynosi Ukrainie ogromne straty gospodarcze. Według Kyiv School of Economics (KSE) kwota bezpośrednich szkód wyrządzonych ukraińskiej infrastrukturze w wyniku wojny wyniosła 84,8 mld USD, a łączne straty sięgnęły 600 mld USD (400 proc. PKB Ukrainy). Bank Światowy prognozuje 45 proc. spadek PKB Ukrainy w 2022 roku.

Według wspólnych szacunków Ministerstwa Gospodarki i KSE łączne straty ukraińskiej gospodarki spowodowane wojną, uwzględniające zarówno straty bezpośrednie obliczone w tym projekcie, jak i straty pośrednie (spadek PKB, wstrzymanie inwestycji, odpływ siły roboczej, dodatkowa obrona i koszty pomocy społecznej itp.) wahają się od 564 mld USD do 600 mld USD- czytamy w oświadczeniu.

Dane te zostały opublikowane 18 kwietnia. A w ciągu ostatniego tygodnia bezpośrednie straty gospodarcze Ukrainy spowodowane zniszczeniem i uszkodzeniem infrastruktury cywilnej i wojskowej wzrosły o 4,45 mld USD.

Ponadto podczas wojny zniszczono lub uszkodzono 30 proc. infrastruktury, a straty szacowano na 100 miliardów USD. Według Ministra Infrastruktury Ukrainy Ołeksandra Kubrakowa ponad 300 mostów na drogach krajowych zostało zniszczonych lub znacznie uszkodzonych, ponad 8 000 km dróg wymaga remontu lub renowacji, wysadzono kilkadziesiąt mostów kolejowych, 10 lotnisk wojskowych, 8 lotniska i 2 porty zostały zniszczone.

Według niego, po zakończeniu wojny – przy sprzyjających warunkach i niezbędnej pomocy państw zachodnich – prawie całą infrastrukturę można odbudować w ciągu dwóch lat.

Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na Ukraina opracowała plan odbudowy regionów dotkniętych wojną z Rosją i liczy na pomoc państw zachodnich.

„Jeden budżet Ukrainy nie wystarczy, aby przywrócić jedno lub drugie miasto naszego państwa. Chcę, żeby nasi partnerzy pomogli w odbudowie. Ale tutaj nie chodzi tylko o finanse, ale o patronat nad miastem po wojnie. To nie tylko finanse, ale także profesjonaliści. Na przykład interesują nas finansiści, architekci, artyści. Duża liczba zawodów i ludzi, którzy przybędą, aby przywrócić ten lub inny region, do którego zostanie przypisane to lub inne państwo” – podkreślił Zełenski.

Wielka Brytania gotowa jest objąć patronatem region kijowski, a Szwecja – mykołajowski. Ponadto Hiszpania i niektóre inne kraje zgodziły się na udział w planie odbudowy Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że każdy region Ukrainy przedstawi plan odbudowy miast i całego regionu. Wcześniej premier Denys Szmyhal powiedział, że po zakończeniu wojny Ukraina będzie potrzebowała na odbudowanie kraju od 4 do 5 miliardów dolarów miesięcznie.

Wiceminister gospodarki Denis Kudin podał inną liczbę – Ukraina potrzebuje 70 miliardów dolarów rocznych inwestycji w ciągu dziesięciolecia.

Ministerstwo Gospodarki wskazało następujące etapy odbudowy państwa:

  • Etap zerowy – „minimalizacja strat”. Mówimy o realizacji w czasie wojny środków mających na celu maksymalne zachowanie ludzi i przedsiębiorstw.
  • Pierwszy etap wznowienia – „szybka reakcja”. Potrwa do sześciu miesięcy i skupi się na udzielaniu pomocy humanitarnej i odbudowie infrastruktury krytycznej.
  • Drugi etap wznowienia – „szybkie odtworzenie infrastruktury i gospodarki”. Potrwa od 3 miesięcy do 2 lat i skupi się na przywróceniu porządku publicznego do „normalnego”;
  • Trzeci etap wznowienia – „podstawa długoterminowego wzrostu”. Podstawą długofalowego sukcesu Ukrainy jest przyciągnięcie kapitału zagranicznego i technologii do radykalnej modernizacji kraju.

Oprócz pomocy międzynarodowej – ze strony rządów, międzynarodowych korporacji i zwykłych ludzi wspierających Ukrainę – Ministerstwo Gospodarki i Komitet Ekonomiczny Rady Najwyższej liczą także na reparacje od Rosji i nacjonalizację mienia Federacji Rosyjskiej.

Ekonomiści już proponują sposoby wyjścia z kryzysu gospodarczego wywołanego wojną. Tym samym dyrektor Ukraińskiego Instytutu Przyszłości Wadym Denysenko uważa, że ​​dziś państwo powinno skoncentrować się na kilku punktach: potrzebach wojska, bezpieczeństwie żywnościowym, problemie eksportu, migracji i relokacji przedsiębiorstw oraz pracy sektora finansowego.

Wiktoria Czyrwa

 

Facebook
Twitter
LinkedIn