Energia utajniona

21 kwietnia 2022. Narodowej Komisji ds. Regulacji Sektora Energetycznego i Usług Komunalnych podjęła decyzję „o ograniczonym dostępie do danych o wielkości produkcji, zużyciu i magazynowaniu surowców energetycznych, ich logistyce itp.”

Decyzję podjęto, kierując się wymogami stanu wojennego w Ukrainie (wyjaśnienie: w Ukrainie władze podkreślają znaczeniowe przeciwieństwo pomiędzy „stanem wojennym”, który jest działaniem obronnym a „wojną”, która oznacza działania napastnika, agresora).

Informacje takie jak wolumeny produkcji, zużycia, magazynowania i wysyłki surowców energetycznych, a także dane logistyki energetycznej wskazujące trasy i miejsca składowania powinny być usunięte ze stronach internetowych licencjonowanych firm energetycznych.

Ponadto usunięte muszą być inne informacje uznane za niejawne, jak plany przepływu rezerw, ilość i jakość dostępnego sprzętu, możliwości techniczne przedsiębiorstwa i inne informacje, które mogą zidentyfikować obiekty infrastruktury krytycznej lub pokazywać potencjał obiektu w systemie energetycznym Ukrainy.

Nie należy również ujawniać danych osobowych pracowników sektora energetycznego, wskazujących miejsce pracy i stanowisko.

Ponadto zabroniono zamieszczać na stronach www informacji o miejscach planowanych prac remontowych oraz o aktualnym przebiegu takich prac a także informacji o miejscach zniszczenia obiektów i elementów infrastruktury w wyniku działań wojennych, miejscu trafienia pociskami.

(Red.)

 

Facebook
Twitter
LinkedIn