Business & Science Poland o Ukrainie

15 kwietnia 2022. Związek Pracodawców Business & Science Poland (BSP) zorganizował webinarium dla firm członkowskich, którego tematem były „Nowe wyzwania dla Unii Europejskiej w obliczu obecnej sytuacji w Ukrainie”.

Dariusz Szymczycha, Wiceprezes Polsko- Ukraińskiej Izby Gospodarczej wskazywał, że działania wojenne toczyły się na obszarze 10 obwodów, które przynosiły ponad 50 proc. PKB Ukrainy. Głównymi sektorami gospodarki, które pracują w miarę normalnie jest rolnictwo i sektor IT. Szymczycha apelował o wsparcie UE dla inwestycji w infrastrukturę logistyczną na granicach lądowych Ukrainy z krajami UE. To warunek eksportu ukraińskich produktów rolnych, które nie mogą teraz korzystać z zablokowanych i zaminowanych portów Morza Czarnego. Wskazywał, że współpraca z ukraińskim sektorem IT nie powinna polegać na „podbieraniu” utalentowanych programistów, ale na prowadzeniu współpracy z ukraińskimi firmami IT. Trzeba podtrzymywać gospodarkę w Ukrainie, tak aby firmy mogły tam płacić podatki. Szymczycha wyraził przekonanie, że najlepszym sposobem pomocy Ukrainie byłoby ustalenie szybkiej ścieżki członkostwa w Unii Europejskiej.

Nazar Bobitski, Dyrektor Ukrainian Business and Trade Association (UBTA) dziękował Polsce i Polakom za opiekę, jaką otoczono jego rodaków. Wskazywał, że wojna to także wyzwanie i szansa dla biznesu.

Ukraińskie firmy, relokujące się na zachód Ukrainy, potrzebują kapitału i technologii- to okazja dla inwestorów z UE do zbudowania pozycji rynkowej na czas po zakończeniu wojny. Podkreślał znaczenie rozbudowy lądowych hubów logistycznych, bez których ukraiński eksport nie do dotrze odbiorców. Bobitski wyraził przekonanie, że Ukraina wygra tę wojnę.

Uczestnicy webinarium dziękowali Ukrainie za jej walkę i poświęcenie, które – w istocie- są także walką o bezpieczeństwo Polski i Europy.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn