Ombudsman Ukraińskiego Biznesu w Krakowie

10 marca 2022. Rada Rzecznika Praw Biznesu Ukrainy otwiera tymczasowe biuro w Krakowie. Wsparcia udzieliło polskie Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Biuro Rzecznika MŚP udostępniło pomieszczenia dla pracowników Rady, z których część opuściła Kijów na czas działań wojennych.

Ombudsman Ukraińskiego Biznesu zmienia format swojej pracy, aby pomóc firmom stającym przed wyzwaniami czasu wojny.  

We współpracy z polskim Rzecznikiem MŚP tymczasowe biuro ukraińskiego ombudsmana skupi się na:

  • pomocy w rozwiązywaniu problemów we współpracy transgranicznej między Ukrainą a Polską.
  • Infolinii świadczącej pomoc prawną przedsiębiorcom.
  • Ukraińscy przedsiębiorcy mogą też otrzymać porady prawne za pomocą formularza: https://bit.ly/3hR2XBf

Rzecznik Ukraińskiego Biznesu planuje też otworzyć biuro operacyjne w Iwano-Frankiwsku.

Komunikat ze strony polskiego Rzecznika MSP.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn