Ukraiński eksport i import wzrósł o jedną trzecią

17 lutego 2022 r. Państwowa Służba Statystyki Ukrainy opublikowała dane o eksporcie i imporcie towarów na Ukrainie w 2021 roku. Import wzrósł o 34 proc. do 72,82 mld USD, eksport – o 38,4 proc. do 68,09 mld USD. W tym samym czasie eksport Ukrainy do Polski wzrósł o prawie 60 proc.

Państwowa Służba Statystyki podaje, że saldo handlu towarami z zagranicą było ujemne i wyniosło 4,728 mld USD. W 2020 r.  wartość ta również była ujemna i wyniosła 5,144 mld USD.

Kraje, do których największym jest ukraiński eksport:

 • Chiny (8 mld USD; o 12,7 proc. więcej niż w 2020 r.)
 • Polska (5,23 mld USD; 59,7 proc. więcej)
 • Turcja (o 4,14 mld USD; wzrost o 70,0 proc).

Oto główne produkty, które Ukraina sprzedawała na rynkach zagranicznych:

 • metale żelazne (13,95 mld USD; 81,4 proc. więcej niż w 2020 r.);
 • zboża (o 12,34 mld USD; wzrost o 31,2 proc.);
 • tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego (o 7,04 mld dolarów; o 22,5 proc. więcej).

Kraje o największym wolumenie importu towarów do Ukrainy:

 • Chiny (10,97 mld USD; 31,9 proc. więcej niż w 2020 r.);
 • Niemcy (6,28 mld USD; wzrost o 17,7 proc.)
 • Federacja Rosyjska (6,08 mld USD; wzrost o 33,9 proc.).

Główne pozycje towarowe ukraińskiego importu towarów:

 • paliwa mineralne, ropa i produkty jej destylacji (o 14,33 mld USD; o 79,5 proc. więcej niż w 2020 r.);
 • maszyny, urządzenia i mechanizmy (o 14,20 mld USD, o 22,9 proc. więcej);
 • produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych (o 9,74 mld USD, wzrost o 32,8 proc.).

Ponadto w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. import usług na Ukrainę wzrósł o 32,9 proc. do 7,59 mld USD, eksport usług wzrósł zaś o 14,2 proc. do 13,16 mld USD. W związku z tym saldo handlu zagranicznego usługami w tym okresie było dodatnie i wyniosło 5563,1 mln USD.

Kraje, do których największy był eksport usług z Ukrainy w 2021 roku:

 • Federacja Rosyjska (wartość 1,94 mld USD- o 26,6 proc. mniej niż w 2020 r.);
 • Stany Zjednoczone (1,9 mld USD- 34,0 proc. więcej);
 • Szwajcaria (1,16 mld USD- wzrost o 49,1 proc.).

Największe wolumeny eksportowanych usług:

 • usługi transportowe ( 5,31 mld USD- o 6,5 proc. więcej niż w 2020 r.);
 • usługi telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne (3,86 mld USD- wzrost o 26,4 proc.);
 • przetwarzanie surowców materialnych (o 1,53 mld USD- o 13,0 proc. więcej).

Kraje o największym wolumenie importu usług w 2021 roku:

 • Turcja (935,7 mln USD, czyli o 112,0 proc. więcej niż w 2020 r.);
 • USA (781,2 mln USD- o 13,6 proc. więcej);
 • Wielka Brytania (594,5 mln USD- 14,4 proc. więcej).

Największe wolumeny importowanych usług:

 • usługi transportowe (1,73 mld USD, o 63,4 proc. więcej niż w 2020 r.);
 • usługi związane z podróżami (1,58 mld USD, wzrost o 124,5 proc.);
 • usługi biznesowe (1,12 mld USD- o 12,3 proc. więcej).

Wiktoria Czyrwa

Facebook
Twitter
LinkedIn