15 mld USD od migrantów zarobkowych

8 lutego 2022 r. Według Narodowego Banku Ukrainy w 2021 r. migranci zarobkowi przekazali do Ukrainy 15 mld USD. To o 3 miliardy więcej niż w poprzednim roku i absolutny rekord.

Według raportu NBU, z 15 miliardów USD $ 14,98 mld pochodziło z wynagrodzeń. Płace netto (tj. z wyłączeniem kosztów migrantów w kraju przyjmującym) wyniosły 10,5 mld USD. Transfery prywatne wyniosły 4,5 mld USD, z czego 2 mld – to przekazy od pracowników pracujących za granicą od ponad roku.

Największa kwota – 4,3 mld USD, pochodziła z Polski. Na drugim miejscu – Stany Zjednoczone (1,1 mld USD), na trzecim – Wielka Brytania (0,8 mld USD).

Jak widać, Polska pozostaje najpopularniejszym krajem dla migrantów zarobkowych z Ukrainy. Według różnych szacunków obecnie liczba Ukraińców w RP osiągnęła poziom sprzed pandemii i waha się od 1 mln do 1,5 mln obywateli.

Wcześniej informowano, że w III kwartale 2021 r. w Polsce wzrosła liczba wakatów dla ukraińskich pracowników. Jak podaje ośrodek analityczny Międzynarodowej Agencji Pracy Gremi Personal, powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w ciągu ostatnich trzech miesięcy 2021 r. liczba wolnych miejsc pracy w Polsce wzrosła o 68,5 proc. do 132 tys. nowych miejsc pracy.

Tym samym najwięcej wolnych miejsc pracy odnotowano w przemyśle przetwórczym – 34,3 tys., budownictwie – 22,5 tys., handlu i usługach samochodowych -19,3 tys. Liczba wakatów w hotelarstwie i gastronomii wzrosła trzykrotnie w ciągu roku, w branży teleinformatycznej i komunikacji odpowiednio o 154,1% i 244,1%. Liczba miejsc dla operatorów linii produkcyjnych i instalatorów wzrosła o prawie 90 proc. – 26,8 tys., a dla pracowników przemysłowych o 60 proc.

Zdaniem Tomasza Bogdewicza, dyrektora generalnego agencji zatrudnienia Gremi Personal, praktycznie każda gałąź polskiego przemysłu boryka się obecnie z niedoborem siły roboczej. Od stycznia 2022 r. jest pięć razy więcej ofert niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ukraińcy częściowo obsadzili te miejsca, ale Polska nadal potrzebuje pracowników z Ukrainy.

W tym celu polski rząd stosuje szereg zachęt. Np. podniesienie płacy minimalnej w Polsce w 2022 roku do 3010 zł wpłynie na zarobki pracowników z Ukrainy. Od listopada 2021 r. polski Sejm znacznie uprościł procedury wydawania zezwoleń i legalizacji dla pracowników z innych krajów. W szczególności dla obywateli sześciu krajów, w tym Ukraińców, okres pobytu w Polsce na podstawie oświadczenia o delegacji został przedłużony do 2 lat. Wcześniej okres ten wynosił 6 miesięcy.

Zdaniem Wasyla Woskoboynyka, prezesa Ogólnoukraińskiego Stowarzyszenia Międzynarodowych Firm Zatrudnienia, takie zmiany legislacyjne mogą spowodować w lutym-marcu wzrost liczby Ukraińców, którzy chcą przyjechać do pracy w Polsce.

Ukraina natomiast stara się sprowadzać ukraińskich pracowników z innych krajów. W tym celu w szczególności podjęto decyzję o przyznaniu nieoprocentowanego kredytu w 150 tys. UAH (ok. 5 tys. euro) na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Jednak środki budżetowe przeznaczone na ten program są niewystarczające, aby duża liczba osób mogła z niego skorzystać. A ta suma, jak mówią pracownicy, nie wystarczy, aby móc otworzyć biznes na Ukrainie.

Wiktoria Czyrwa

Facebook
Twitter
LinkedIn