Ułatwienia dla pracowników z Ukrainy

2 lutego 2022. Weszła w życie długo oczekiwana nowelizacja ustawy, regulującej pobyt i pracę cudzoziemców w Polsce. Zawiera ona szereg ułatwień, o które od lat aplikowali pracodawcy.

Znowelizowana ustawa o cudzoziemcach zwalnia obcokrajowców z obowiązku posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu oraz zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie wynagrodzenie miesięczne cudzoziemca nie może być niższe niż minimalna krajowa– niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju zatrudnienia.

Wydłuża się również okres pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przez obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Armenii, Gruzji i Mołdawii. Teraz cudzoziemcy pochodzący z ww. krajów mogą pracować bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę do 24 miesięcy zamiast 6 miesięcy jak było dotychczas.

Olga Senychak, ekspertka kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie”, prowadzonej przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą, starsza konsultantka ds. migracji CRIDO, bardzo pozytywnie ocenia wprowadzone zmiany.

„Nowelizacja ustawy wprowadza korzystne zmiany dla firm zatrudniających cudzoziemców, bowiem istnieje szansa na zminimalizowanie niepewności pracodawców oraz rozwiązanie jednego z największych ich problemów – skrócenie okresu oczekiwania od momentu złożenia oferty do przyjazdu pracownika do Polski i rozpoczęcia pracy” – komentuje ekspertka, dodając że równie ważnym ułatwieniem dla pracodawców jest wprowadzenie możliwości zmiany stanowiska lub zwiększenia wymiaru czasu pracy bez konieczności zmiany zezwolenia.

Szczegółową analizę nowelizacji oraz jej wpływu na procesy związane z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców publikowaliśmy na łamach eDialog.media wcześniej.

Tetiana Gomon

Facebook
Twitter
LinkedIn