OUI, TAK, JA, YES dla Ukrainy

26 stycznia 2022. Społeczeństwa zachodnie chcą stanąć po stronie Ukrainy i wierzą, że asertywny zestaw polityk może skutecznie odstraszyć Rosję. Jednocześnie oczekują, że Ukraina i jej przywódcy w pełni zaangażują się w reformy państwa i eliminację korupcji. To wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Jałtańskiej Strategii Europejskiej (YES) i Fundacji Wiktora Pinczuka w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Polsce.

Oto kilka kluczowych wyników ankiety:

  • zdecydowana większość, czyli prawie połowa wszystkich respondentów uważa, że Ukraina i Zachód podzielają te same wartości, w tym 61 proc. w Polsce, 57 proc. w Wielkiej Brytanii, 56 proc. w Kanadzie, 54 proc. w USA, 48 proc. w Niemczech i 47 proc. we Francji. Na to samo pytanie (podzielanie wspólnych wartości) o Rosję, odpowiedź badanych brzmi wyraźnie „nie”.
  • W odpowiedzi na pytanie „Jeśli UE/NATO zaakceptuje kandydatów w ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat, który kraj powinien zostać przyjęty?” Ukraina zajmuje pierwsze miejsce wśród jedenastu wymienionych krajów kandydujących. Większość badanych uważa również, że wsparcie dla Ukrainy za ważne dla bezpieczeństwa europejskiego.
  • Z sondażu wynika, że społeczeństwa Zachodu sprzeciwiają się idei „poświęcenia” Ukrainy w celu „poprawy” stosunków z Rosją. Tylko około 15 proc. respondentów uważa, że ważniejsza jest poprawa stosunków z Rosją niż obrona Ukrainy, przy czym najwyższy odsetek badanych o takich poglądach, wynoszący 18 proc., był w Niemczech.

  • Większość lub prawie połowa badanych w sześciu badanych krajach opowiada się za zobowiązaniem sojuszników NATO do obrony Ukrainy przed rosyjską agresją, w tym 66 proc. w Polsce, 61 proc. w USA, 61 proc. w Kanadzie, 57 proc. we Francji, 49 proc. w Niemczech i 47 proc. w Wielkiej Brytanii.
  • Zachodnie społeczeństwa oczekują, aby ich przywódcy byli twardzi nie tylko w obronie Ukrainy, ale także w żądaniu reform od Ukrainy. To opinia 70 proc. badanych w Wielkiej Brytanii, 67 proc. w Polsce, 63 proc. w USA, 60 proc. w Niemczech, 55 proc. w Kanadzie i 53 proc. we Francji.

Komentarz do badania- umieszczony na UkraineAlert, publikowanym przez Atlantic Council- napisali wybitni politycy związani z YES: Carl Bildt, Aleksander Kwaśniewski i Anders Fogh Rasmussen oraz Wiktor Pinczuk.

We wspólnym tekście czytamy, m.in.:

„Ukraina stoi w obliczu poważnego zagrożenia na swojej granicy. Kolejna rosyjska inwazja wydaje się całkiem możliwa. Biorąc pod uwagę wielkość sił rosyjskich skoncentrowanych obecnie blisko granicy i determinację Ukraińców w obronie swojej wolności, wynik byłby tragiczny.

Zjednoczone i zdecydowane zaangażowanie Zachodu jest niezbędne, jeśli mamy uniknąć katastrofy. Niedawne badanie wykazało silne poparcie wśród zachodniej opinii publicznej dla asertywnej polityki wspierania Ukrainy. Wierzymy, że jest to ważne i aktualne przesłanie dla zachodnich przywódców.

Dziś zachodni przywódcy starają się zrównoważyć stanowczość z wysiłkami na rzecz uniknięcia eskalacji. Czy są gotowi poprzeć dyplomację nie tylko sankcjami, ale także wsparciem wojskowym w najgorszym przypadku?”

  • Schoen Cooperman Research przeprowadziło 600 wywiadów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Polsce na reprezentatywnych próbach losowych dorosłych mieszkańców, a także dodatkowych 185 wywiadów z profesjonalistami z wykształceniem wyższym i średnimi i wyższymi dochodami.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn