FOP-y kontra deputowani

26 stycznia 2022. W Kijowie obył się największy od grudnia ostatniego roku protest małego i średniego biznesu. Przedsiębiorcy domagają się od deputowanych zniesienia obowiązku wprowadzania rejestratorów operacji rozliczeniowych. Deputowani odpowiadają, że powrotu do starego systemu nie będzie.

Jako miejsce dla akcji protestacyjnej osoby fizyczne – przedsiębiorcy (FOP) wybrały Radę Najwyższą. Od deputowanych ludowych domagają się przyjęcia ustaw o zniesieniu rejestratorów operacji rozliczeniowych (RRO). Chodzi o ustawę nr 5866 (o zmianie Kodeksu Podatkowego Ukrainy i niektórych innych aktów ustawodawczych Ukrainy o stworzeniu warunków dla rozwoju indywidualnych przedsiębiorców i zwiększeniu przejrzystości ich działalności), oraz 5866-1 (o zmianie Kodeksu Podatkowego, dotyczącej uproszczenia działalności gospodarczej, zwiększenia jej przejrzystości i stworzenia warunków dla rozwoju małej przedsiębiorczości). Ponadto przedsiębiorcy domagali się uchwalenia ustawy nr 6376, która przewiduje odroczenie o rok – do 1 stycznia 2023 r. obowiązku korzystania z RRO przez pojedynczych podatników.

Organizatorem akcji jest ruch SaveFop, który wcześniej organizował podobne protesty przeciwko wprowadzeniu RRO. Protestujący zablokowali całą dzielnicę rządową, a nawet starli się z policją, raniąc ponad 20 osób. Prasa donosiła o jednej osobie zabitej podczas akcji, ale została ona później zdementowana.

Według głównego inicjatora wprowadzenia rejestratorów operacji rozliczeniowych, przewodniczącego Komisji Finansów, Polityki Podatkowej i Celnej Rady Najwyższej Ukrainy Danyło Hetmancewa, mimo protestów nie dojdzie do opóźnienia ani odwołania RRO. Powiedział, że od początku roku zainstalowano 300 000 rejestratorów, co wpłynęło na liczbę wystawionych czeków- dowodów transakcji.

„W ubiegłym roku wydawano 900 000 czeków dziennie, dziś – 5,5 miliona dziennie. Już teraz widzimy przekroczenie planu budżetowego na styczeń o ponad 3 miliardy UAH” – powiedział Hetmancew.

Tych, którzy namawiali przedsiębiorców do protestu, wezwał „oszustami”. „Ludzie są oszukiwani, wyprowadzani na ulicę ze strachem. Robi to organizacja polityczna, która zbija tanie dywidendy polityczne, jest bardzo chętna do wkroczenia w wielką politykę i zarabiania na przemytnikach, którzy sponsorują te akcje” – powiedział przewodniczący komisji Rady Najwyższej.

Danyło Hetmancew podkreślił, że wszystkie rozsądne propozycje przedsiębiorców są uwzględniane w ustawodawstwie. Nie przewiduje się jednak zniesienia RRO, a ci, którzy nie zainstalują rejestratorów w terminach określonych prawem, zostaną ukarani grzywną. Tym samym małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie instalowały jeszcze rejestratorów, ale zrobią to do 1 marca 2022 r., zostaną ukarane grzywną w wysokości 10 proc. podstawy, a tym, którzy tego nie zrobią, grozi kara pełna.

Tymczasem przeciwnicy innowacji uważają, że przymusowe tworzenie RRO zamiast zwykłych „zeszytów”, w których przedsiębiorcy piszą wszystkie sprawozdania finansowe, jest poza czasem i jest presją na biznes.

Jak podawał eDialog, od 1 stycznia rejestratorzy operacji rozliczeniowych (RRO) stały się obowiązkowe dla grup II-III FOP, pracujących z gotówką.

Do stycznia 2022 r. ponad 250 000 indywidualnych przedsiębiorców założyło RRO. Tylko od początku 2022 r. dodano 160 000 nowych użytkowników rejestratorów.

Wiktoria Czyrwa

Facebook
Twitter
LinkedIn