Parki przemysłowe na wzór Polski

24 stycznia 2021. Rozwój parków przemysłowych może przynieść Ukrainie 2,5 mld USD- powiedział premier Denys Szmyhal. W ciągu najbliższych 3 lat państwo zamierza przygotować infrastrukturę pod budowę 25 parków technologicznych, a procedura ich wpisu do rejestru będzie szybka i maksymalnie biznesowa.

Parki przemysłowe stały się efektywnymi punktami wzrostu dla gospodarek Polski, Czech, Turcji i Korei Południowej i planujemy wykorzystać najlepsze praktyki tych krajów, aby działały też w Ukrainie” – powiedział premier.

Park przemysłowy to specjalny obszar przeznaczony pod rozwój przemysłowy. Takie parki są zwykle zlokalizowane na obrzeżach miast lub poza głównymi obszarami mieszkalnymi miasta, zapewniając dobrą dostępność komunikacyjną, a mieszkańcy parków mają ulgi podatkowe i celne oraz uproszczony reżim regulacyjny. W Ukrainie proces budowy parków przemysłowych rozpoczął się w 2012 roku – wtedy przyjęto pierwszą wersję ustawy „O parkach przemysłowych”.

Obecnie do rejestru wpisano w Ukrainie 52 parki przemysłowe. Jednak w rzeczywistości działa ich znacznie mniej. W większości wyglądają jak opuszczone strefy przemysłowe.

Można mówić o czterech parkach przemysłowych, których rezydenci prowadzą faktycznie działające fabryki:

  1. Park Przemysłowy Biała Cerkiew (obwód kijowski);

  2. Winnicki Park Przemysłowy;

  3. Park Przemysłowy Solomonowo (obwód zakarpacki);

  4. Park Przemysłowy Korosteń (region żytomierzski).

Siedem kolejnych parków jest w trakcie budowy, wszystkie inne są albo opuszczone, albo istnieją tylko na papierze. Głównie z powodu braku odpowiedniego finansowania.

Rozwijając parki przemysłowe, Ukraina porusza się w globalnym trendzie. Łącznie na świecie istnieje około 15 000 parków przemysłowych, większość z nich w Chinach, Stanach Zjednoczonych, Turcji, Czechach i Polsce. Ukraińscy urzędnicy rządowi są gotowi przyjąć polski model za wzór udanego rozwoju parków przemysłowych. Według Ministra Rozwoju Gmin i Terytoriów Ukrainy Ołeksija Czernyszowa „Polska jest wyraźnym przykładem pozytywnego wpływu indywidualnych przedsiębiorców na gospodarkę kraju, biorąc pod uwagę, że na początku lat 90. kraj ten również nie miał dużego rozwoju inwestycyjnego i potencjału”.

Według Czernyszowa sieć 25 parków przemysłowych, które zostaną wybudowane w najbliższej przyszłości, pomoże stworzyć ponad 50 000 miejsc pracy, nie licząc obszarów powiązanych.

„Chodzi o mnożnik w gospodarce. W końcu jedno miejsce pracy w parku przemysłowym tworzy 3-4 miejsca pracy w powiązanych sektorach – budownictwo, logistyka, doradztwo. Ważne jest również, aby parki przemysłowe skupiały się na produkcji towarów o wysokiej wartości dodanej. Dzięki temu takie strony będą mogły w niedalekiej przyszłości ujawnić potencjał gospodarczy, naukowy i inwestycyjny społeczności i stać się swego rodzaju „szczepionką” przeciwko migracji zarobkowej”, – powiedział Aleksiej Czernyszow.

Na początku października 2021 r. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o zmianie ustawy „O parkach przemysłowych” (nr 4416-1). Dokument wprowadza zachęty finansowe, infrastrukturalne i instytucjonalne. A w grudniu Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła w pierwszym czytaniu dwie ustawy nr 5688 i nr 5689, które przewidują szereg zachęt podatkowych dla inwestorów w parkach przemysłowych. W szczególności projekt № 5688 odnosi się do zwolnienia z podatku dochodowego rezydentów parków przemysłowych przez 10 lat z zastrzeżeniem jego reinwestowania w rozwój projektu inwestycyjnego, w № 5689 chodzi o zwolnienie z ceł na nowy sprzęt przywożony przez uczestnicy parków przemysłowych na użytek własny.

„Zachęty fiskalne są jednym z kluczowych motywatorów, jakie państwo może zaoferować, aby przyciągnąć inwestycje w parkach przemysłowych. Proponowane zmiany w Ordynacjach Podatkowych i Celnych pomogą przyciągnąć inwestycje zagraniczne. Dzięki temu w regionach pojawią się nowe firmy i miejsca pracy. To wzmocni gospodarkę zarówno w niektórych regionach, jak iw całym kraju” – powiedział minister Ołeksij Czernyszow.

Wiktoria Czyrwa

Facebook
Twitter
LinkedIn