Pogorszenie klimatu inwestycyjnego

16 grudnia 2021 r. Zintegrowany wskaźnik Indeksu Atrakcyjności Inwestycyjnej w drugiej połowie 2021 r. spadł z 2,84 pkt do 2,73 pkt (na 5 możliwych). Takiej oceny klimatu inwestycyjnego w Ukrainie dokonali prezesi czołowych firm.

Badanie zostało przeprowadzone przez Europejską Biznes Asocjację wspólnie z firmą prawniczą Wasyl Kysil i Partnerzy.

„Nastrój generalnie nieco się pogorszył. Odsetek prezesów, którzy uważają obecny klimat inwestycyjny za niesprzyjający, pozostaje na niezmienionym poziomie 58 proc. Kolejne 35 proc. respondentów oceniło klimat inwestycyjny jako neutralny. A liczba respondentów, którzy wydali pozytywną ocenę, zmniejszyła się prawie o połowę – z 13 proc. sześć miesięcy temu do 7 proc. dzisiaj” – czytamy w komunikacie prasowym.

Pogorszyła się również dynamika klimatu inwestycyjnego w ostatnim półroczu. 57 proc. respondentów uważa, że ​​nic znaczącego się nie zmieniło, a 29 proc. określiło dynamikę jako ujemną (wcześniej było 15 proc.). I tylko 14 proc uważa, że ​​klimat biznesowy się poprawił, podczas gdy pół roku temu o pozytywny trend zauważało 32 proc. respondentów.

Jak wynika z badania, trzy główne czynniki, które negatywnie wpływają na klimat inwestycyjny państwa, to: niski poziom sądownictwa (87 proc. respondentów), wysoki poziom korupcji (85 proc.) oraz szara strefa (76 proc.). Co ciekawe, w tym roku po raz pierwszy dodano niski wskaźnik zaszczepienia populacji przeciwko koronawirusowi. Opinię tę wyraziła połowa szefów firm.

Prezesi zauważyli również napięcia geopolityczne, kryzys energetyczny, niedoskonałe zarządzanie, stagnację reform, złożony system podatkowy, ciągłe rotacje w rządzie i nie tylko. Wszystkie te czynniki hamują napływ inwestycji.

Menedżerowie dostrzegli też szereg pozytywnych aspektów. Są to w szczególności stabilny kurs waluty krajowej, cyfryzacja usług publicznych i uruchomienie rynku gruntów.

W ramach badania prezesi wyrazili swoje poglądy na temat poprawy klimatu inwestycyjnego. Według nich wymaga to bardziej aktywnej pracy nad reformą sądownictwa, walki z korupcją, przemytem i szarą strefą, a także upraszczania podatków, zmniejszania wpływu biurokracji i przyspieszenia szczepień.

Opinia potencjalnych inwestorów jest ważna dla Ukrainy, gdyż przyciąganie inwestycji zagranicznych jest jednym z priorytetów rządu. Gabinet Ministrów zatwierdził niedawno strategię rozwoju gospodarczego Ukrainy do 2030 r., zgodnie z którą od 2025 r. planowane jest przyciąganie co najmniej 15 miliardów dolarów rocznie.

Premier Denis Szmyhal poinformował, że w trzecim kwartale 2021 r. Ukraina odnotowała rekordowy poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych – 4,8 mld USD. Kilka dni temu premier zapowiedział, że wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Ukrainie w 2021 roku może sięgnąć 6,5 miliarda dolarów.

Wiktoria Czyrwa

Facebook
Twitter
LinkedIn