Wsparcie dla talentów IT

15 grudnia 2021. Aż 54 proc. ukraińskich licealistów chce pracować w sektorze IT, zaś 47 proc. chce uruchomić własne startupy.

Większość z nich jest pewna, że w tym celu muszą dobrze znać języki programowania. Jednak eksperci rynku pracy wskazują, że brakuje im zrozumienia, jak prowadzić działalność.

Dlatego we wrześniu przyszłego roku na 50 ukraińskich uniwersytetach zostanie wprowadzony specjalny kurs „Tworzenie i rozwój produktów IT”. Przeznaczony jest dla studentów drugiego i trzeciego roku specjalności technicznych i nietechnicznych. Powinien inspirować młodych ludzi i dawać im wyobrażenie o tym, jak działa biznes IT oraz szkolić personel. Podczas tego kursu studenci będą uczestniczyli w zajęciach praktycznych, wykładach, symulacjach biznesowych. Najlepsi z nich otrzymają wsparcie mentorskie od wiodących produktowych specjalistów IT.  Planuje się, że w ciągu pięciu lat w kursie weźmie udział 60 000 ukraińskich studentów.

W fazie pilotażowej kurs jest już dostępny dla studentów: Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego, Narodowego Uniwersytetu Lotnictwa, Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury, Narodowego Uniwersytetu Politechnika Czernihów, Odeskiej Akademii Prawa, Wydziału Informatyki Kijowskiego Instytutu Politechnicznego.

Inicjatorzy tej kampanii edukacyjnej- Product IT Foundation for Education- wskazują, że jedna osoba wytwarzająca produkty IT generuje 76 razy większy dochód niż przeciętna osoba zatrudniona w Ukrainie.

Holenderska firma outsourcingowa DAXX podała, że kraje naszego regionu, w tym Polska, Rumunia i Ukraina, zyskały światowe uznanie jako „dom wysoko wykwalifikowanych specjalistów”, którzy mają solidną wiedzę zarówno w zakresie popularnych technologii, jak i rzadkich specjalizacji.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn