6 grudnia 2021 r. Krajowa Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zapowiedziała zmiany mające na celu poprawę ochrony inwestorów kwalifikowanych – czyli osób dopuszczonych do obrotu papierami wartościowymi.

Według strony internetowej Komisji, Ministerstwo Sprawiedliwości zarejestrowało decyzję o ustaleniu kryteriów uznania osoby za inwestora kwalifikowanego oraz rozporządzenie w sprawie sondowania na rynkach kapitałowych.

Oto nowe rozwiązania przyjęte przez Komisję:

– wprowadzono kryteria uznania zagranicznych instytucji finansowych za inwestorów kwalifikowanych;

– wprowadzono kryteria uznawania transakcji na instrumentach finansowych, które zostały zawarte w ciągu ostatnich czterech kwartałów, dla uznania osoby za inwestora kwalifikowanego;

– opracowano metodę obliczania funduszy własnych na potrzeby uznania osoby za inwestora kwalifikowanego.

Ponadto opracowane przez Komisję standardy badania rynku kapitałowego przewidują:

– procedurę uzyskiwania zgody na przekazanie informacji poufnych potencjalnemu inwestorowi;

– obowiązki osoby badanej;

– procedurę przekazywania informacji o sondażach na rynkach kapitałowych i prowadzeniu ewidencji;

– ilość ujawnianych informacji, itp.

Wcześniej rynek papierów wartościowych Ukrainy przeszedł znaczące zmiany. W sierpniu 2020 r. podpisana została ustawa o rynkach kapitałowych i zorganizowanych rynkach towarowych, zmieniająca szereg kodeksów i innych ustaw. Tym samym nowa ustawa wprowadziła nowe reguły gry na rynku papierów wartościowych oraz uprawnienia regulatora – Krajowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

15 kwietnia 2021 r. na rynek ukraiński zostały dopuszczone akcje amerykańskich firm technologicznych Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix i Facebook. Pod koniec października Narodowa Komisja Papierów Wartościowych dopuściła 15 kolejnych międzynarodowych firm, w tym Bank of America, Google, Amazon, McDonald’s, Johnson & Johnson i inne. Teraz inwestorzy ukraińscy mają możliwość inwestowania w papiery wartościowe 73 zagranicznych emitentów.

Według doniesień mediów proces obrotu papierami wartościowymi w Ukrainie wkrótce stanie się jeszcze prostszy i bardziej dostępny. Jeden z banków planuje uruchomić funkcję obrotu papierami wartościowymi spółek zagranicznych za pośrednictwem aplikacji internetowej. Początkowo projekt zostanie uruchomiony w trybie testowym, a od stycznia 2022 r. klienci tego banku będą mogli handlować papierami wartościowymi online. Jak już wspomniano, kupno i sprzedaż odbywać się będą po cenach notowanych na giełdach międzynarodowych. Średnia wartość jednej akcji zachodnich spółek dopuszczonych do obrotu na Ukrainie wynosi 150 USD (czyli 4000 UAH).

Wiktoria Czyrwa