Zmiany na giełdzie Ukrainy

6 grudnia 2021 r. Krajowa Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zapowiedziała zmiany mające na celu poprawę ochrony inwestorów kwalifikowanych – czyli osób dopuszczonych do obrotu papierami wartościowymi.

Według strony internetowej Komisji, Ministerstwo Sprawiedliwości zarejestrowało decyzję o ustaleniu kryteriów uznania osoby za inwestora kwalifikowanego oraz rozporządzenie w sprawie sondowania na rynkach kapitałowych.

Oto nowe rozwiązania przyjęte przez Komisję:

– wprowadzono kryteria uznania zagranicznych instytucji finansowych za inwestorów kwalifikowanych;

– wprowadzono kryteria uznawania transakcji na instrumentach finansowych, które zostały zawarte w ciągu ostatnich czterech kwartałów, dla uznania osoby za inwestora kwalifikowanego;

– opracowano metodę obliczania funduszy własnych na potrzeby uznania osoby za inwestora kwalifikowanego.

Ponadto opracowane przez Komisję standardy badania rynku kapitałowego przewidują:

– procedurę uzyskiwania zgody na przekazanie informacji poufnych potencjalnemu inwestorowi;

– obowiązki osoby badanej;

– procedurę przekazywania informacji o sondażach na rynkach kapitałowych i prowadzeniu ewidencji;

– ilość ujawnianych informacji, itp.

Wcześniej rynek papierów wartościowych Ukrainy przeszedł znaczące zmiany. W sierpniu 2020 r. podpisana została ustawa o rynkach kapitałowych i zorganizowanych rynkach towarowych, zmieniająca szereg kodeksów i innych ustaw. Tym samym nowa ustawa wprowadziła nowe reguły gry na rynku papierów wartościowych oraz uprawnienia regulatora – Krajowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

15 kwietnia 2021 r. na rynek ukraiński zostały dopuszczone akcje amerykańskich firm technologicznych Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix i Facebook. Pod koniec października Narodowa Komisja Papierów Wartościowych dopuściła 15 kolejnych międzynarodowych firm, w tym Bank of America, Google, Amazon, McDonald’s, Johnson & Johnson i inne. Teraz inwestorzy ukraińscy mają możliwość inwestowania w papiery wartościowe 73 zagranicznych emitentów.

Według doniesień mediów proces obrotu papierami wartościowymi w Ukrainie wkrótce stanie się jeszcze prostszy i bardziej dostępny. Jeden z banków planuje uruchomić funkcję obrotu papierami wartościowymi spółek zagranicznych za pośrednictwem aplikacji internetowej. Początkowo projekt zostanie uruchomiony w trybie testowym, a od stycznia 2022 r. klienci tego banku będą mogli handlować papierami wartościowymi online. Jak już wspomniano, kupno i sprzedaż odbywać się będą po cenach notowanych na giełdach międzynarodowych. Średnia wartość jednej akcji zachodnich spółek dopuszczonych do obrotu na Ukrainie wynosi 150 USD (czyli 4000 UAH).

Wiktoria Czyrwa

Facebook
Twitter
LinkedIn