Inwestorzy potrzebują opieki

22 listopada 2021. UkraineInvest otrzymał 27 wstępnych wniosków na projekty inwestycyjne o łącznej wartości 2 mld USD. Spośród nich 17 pochodziło od inwestorów ukraińskich, 10 od zagranicznych.

Wśród inwestorów zainteresowanych wsparciem UkrInvestu znaleźli się przedsiębiorcy z Polski, Szwajcarii, Meksyku, Chin, Turcji, Cypru, Irlandii i innych krajów.

Najpopularniejsze branże wśród zgłoszonych inwestycji:

  • produkcja (11 projektów na łączną kwotę 686 mln USD),
  • przetwórstwo rolne (łącznie 303 mln USD),
  • logistyka (5 projektów na łączną kwotę 487 mln USD),
  • transport i turystyka (łącznie 159 mln USD).

Wśród wniosków znajdują się projekty związane z ukraińskim przemysłem lotniczym, produkcją lokomotyw kolejowych i obróbką metali.

UkraineInvest informuje, że do tej pory zostały prawie zakończone przygotowania do 5 projektów, a wnioski o wsparcie dla nich zostaną złożone w Ministerstwie Gospodarki w najbliższym czasie.

Przypomnijmy, że w lutym tego roku weszła w życie ustawa „O wsparciu państwa dla projektów inwestycyjnych ze znacznym znaczeniu”. Ten akt wprowadza m.in. tzw. „nianie inwestycyjne”. Od 1 stycznia 2022 r. inwestorzy realizujący duże projekty na Ukrainie otrzymają dedykowane im wsparcie rządowe.

Ukraina wspiera projekty z inwestycjami powyżej 20 mln EUR. Wśród obowiązkowych wymagań dla projektów jest stworzenie co najmniej 80 miejsc pracy. Maksymalny czas wsparcia to 15 lat, okres realizacji projektu nie powinien przekraczać 5 lat.

Wsparcie biznesowe będzie udzielane w kilku obszarach: zwolnienie z niektórych podatków i opłat zgodnie z Kodeksem Podatkowym Ukrainy; zwolnienie z należności celnych przywozowych nowych urządzeń i komponentów sprowadzanych wyłącznie w celu realizacji inwestycji. Istnieje również możliwość oddania inwestorowi w użytkowanie działki gruntu stanowiącej własność państwową lub komunalną, oddania w użytkowanie (wynajem) działki stanowiącej własność państwową lub komunalną itp.

Według dyrektora wykonawczego UkraineInvest Sergiya Tsivkacha, w swojej pracy kierują się doświadczeniem innych krajów, w których takie wsparcie dużych inwestorów sprawdziło się – Polski, Czech, Serbii, Turcji, Litwy, innych krajów UE i świata.

Tsivkach podkreślił, że spośród 80 problemów zgłoszonych przez inwestorów, rozwiązano już 35. Przedsiębiorcy potrzebują zasadniczo pomocy w zakresie systemu koncesjonowania, praw do ziemi, organów ścigania i organów podatkowych, celnych i sądów.

UkraineInvest podkreśla również, że przy rozpatrywaniu wniosków nie preferuje inwestorów ukraińskich czy zagranicznych.

„Warunki są absolutnie równe. I to bardzo dobrze, bo daje możliwość stworzenia warunków do wspólnych przedsięwzięć, do rozwoju. Kiedy inwestor zagraniczny wchodzi na Ukrainę, kiedy widzi udanego inwestora ukraińskiego, myśli: <<Jeśli ktoś czuje się dobrze u siebie w domu, to і ja poczuję się komfortowo». A jeśli zobaczy, że lokalny inwestor jest przygnębiony, będzie miał wątpliwości, czy powinien być inwestorem w naszym kraju. Dlatego aktywnie współpracujemy z ukraińskimi inwestorami, tworzymy rynek inwestycyjny i tym samym promujemy Ukrainę», – powiedział w wywiadzie dyrektor UkraineInvest.

Wiktoria Czyrwa

Facebook
Twitter
LinkedIn