Rekord skarg u rzecznika biznesu

16 listopada 2021 r. W III kwartale 2021 r. ukraińscy przedsiębiorcy złożyli rekordową liczbę skarg do Rady Rzeczników Biznesu – 632. To o 45 proc. więcej niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Skargi dotyczą głównie działalności struktur podatkowych. Warto przypomnieć, że rzecznikiem biznesu jest Marcin Święcicki.

Według Biura Rzecznika Biznesu ponad połowa skarg – 373 – została uwzględniona, czyli o 30 proc. więcej niż w II kwartale 2021 roku. Dzięki temu biznesowi zwrócono 483 miliony UAH.

Zdecydowana większość skarg – 90 proc. – dotyczy nielegalnych działań organów podatkowych i organów ścigania.

65 proc. dotyczy kwestii podatkowych (+19 proc. w stosunku do drugiego kwartału i + 39 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku). Najczęściej skargi dotyczą niewykonania orzeczeń sądowych w zakresie rejestracji faktur podatkowych, zawieszenia rejestracji faktur, kontroli podatkowych.

15 proc. to skargi na działania organów ścigania. Wzrost w drugim kwartale wyniósł 33 proc., w ujęciu rocznym – 64 proc. Ponad połowa odwołań dotyczy Policji Narodowej, a jedna trzecia – prokuratury. W większości skarg zarzuca się naruszenia proceduralne i bezczynność funkcjonariuszy organów ścigania.

Najwięcej skarg – ponad 75 proc. – pochodziło od małych i średnich przedsiębiorstw. Są to głównie firmy ukraińskie (87 proc.), a tylko 13% – z udziałami zagranicznymi. Do Rady Rzecznika Biznesu najczęściej zwracali się przedstawiciele handlu hurtowego (21 proc.) i agrobiznesu (18 proc).

Jest jeszcze jeden ciekawy trend: po raz pierwszy w historii Rady Kijów i obwód kijowski złożyły mniej skarg niż regiony. Zdaniem rzecznika biznesu Marcina Święcickiego, oznacza to, że w regionach rośnie świadomość działań Rady.

Szef RRB uważa, że ​​jeśli utrzyma się tendencja narastania skarg, to do końca roku ich liczba sięgnie 2000 – to największa liczba skarg do Rady w jej historii.

Według Marcina Święcickiego większość decyzji rzecznika jest wykonywana. A tego doświadczenia będzie potrzebowało Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego, które niedługo powinno zacząć działać.

„Gdy tylko nowy organ ścigania – Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego – zacznie działać, jesteśmy gotowi podzielić się naszym doświadczeniem tym, na co skarży się krajowy biznes w systemie ścigania i jak prowadzić sprawy karne w cywilizowany sposób, aby zmniejszyć liczbę tych skarg. Liczymy na owocną współpracę w nowej strukturze” – powiedział rzecznik biznesu.

Rada Rzecznika Biznesu (RRB) w Ukrainie jest niezależnym organem doradczym. Założona w 2014 roku przy udziale EBOR, OECD, głównych ukraińskich stowarzyszeń biznesowych oraz rządu. RRB przyjmuje skargi przedsiębiorców na niezgodne z prawem działania agencji rządowych. Od początku prac 20 maja 2015 r. do 9 listopada 2021 r. do Rady Rzecznika Biznesu wpłynęło 10 089 skarg gospodarczych. Spośród nich 1595 – na decyzje, działania i bezczynność organów ścigania. Według różnych źródeł, w czasie swojego istnienia rada pomogła zwrócić przedsiębiorcom ponad 18 miliardów UAH.

Wiktoria Czyrwa

Facebook
Twitter
LinkedIn