Szef Służby Podatkowej informuje

29 października 2021. Szef Służby Podatkowej Jewhen Oleynikov w wywiadzie «Prawdzie ekonimicznej» opowiedział o obowiązkowej fiskalizacji, amnestii podatkowej i walce z nadużyciami VAT.

Od 1 stycznia 2022 r. prawie wszystkie FOP- tzw. fizyczne osoby prowadzące działalność gospodarczą, które wykonują operacje rozliczeniowe, będą musiały korzystać z RRO- rejestratorów operacji rozliczeniowych. Wyjątek: FOP z pierwszej grupy podatkowej z rocznym dochodem nie większym niż wielokrotność 167 płac minimalnych (obecnie jest to 1 milion 2 tysiące UAH). Według Jewhena Oleynikova zrobiono wystarczająco dużo, aby użycie RRO nie zamieniło się w „nieszczęście” dla FOP.

Obecnie ci przedsiębiorcy, którzy nie założą RRO do 1 stycznia 2022 r., nie będą karani. Do końca kwarantanny obowiązuje moratorium na inspekcje gospodarcze. Ale już teraz organy podatkowe informują przedsiębiorców, których działalność wiąże się z koniecznością instalacji RRO, co zbliża się do momentu ich zainstalowania. W pierwszym etapie będą głównie przekonywać, zaś wobec tych, którzy uparcie ignorują prawo, zostaną podjęte działania kontrolne.

O amnestii podatkowej

Wprowadzając amnestię podatkową nie traktowano jej jako źródła dochodów budżetowych. Dlatego nikt nie zapytał, dlaczego „tak mało” pochodzi z dobrowolnych deklaracji. Organy podatkowe uważają, że obecne tempo korzystania z amnestii jest całkiem normalne.

Obserwuje się sporą skłonność obywateli do złożenia dobrowolnej deklaracji. Sporo jest takich, którzy wcześniej nie płacili podatków, a teraz chcą to zrobić.  Ale są też tacy, którzy w zasadzie nie zapłacą. Sporym problemem jest też to, że banki boją się pracować z „zalegalizowanymi” pieniędzmi. Nie znają źródeł dochodów, od których ludzie chcą płacić podatki – być może były to narkotyki, broń czy terroryzm, a banki nie chcą kłopotów. Dlatego grupa robocza składająca się z przedstawicieli Banku Narodowego Ukrainy, Gabinetu Ministrów, Ministerstwa Finansów, Państwowej Służby Monitoringu Finansowego i służby podatkowej opracowała poprawki do instrukcji bankowej, które będą dotyczyć tej kwestii. W szczególności wyjaśniono, w jaki sposób będą stosowane sankcje. Państwo gwarantuje, że jeśli włąściwe instytucje nie przekażą bankowi jasnej informacji, że pieniądze pochodzą z przestępstwa, banki nie poniosą odpowiedzialności.

 O „zwrotach” VAT

Według różnych szacunków do budżetu nie trafia miesięcznie 2 mld UAH z działań związanych z konwersją tranzytową, która może wynikać z nielegalnego zwrotu VAT. Według Jewhena Oleynikowa około 7-8 proc. deklaracji składanych przez podatników VAT budzi wątpliwości organów podatkowych. Czyli co miesiąc, na 200 tys. podatników VAT, organy podatkowe zawieszają i sprawdzają 10-16 tys. faktur VAT. Kontrole chyba jednak przynoszą wyniki. W 2020 r. wskaźnik pozyskania VAT ustalono na 96,8 mld UAH, zaś realne przychody wyniosły 117,7 mld UAH. W 2021 r. wskaźnik wyniósł 142 mld UAH, zaś w ciągu 10 miesięcy otrzymano już 127 mld UJAH, do końca roku brakuje więc tylko 15 mld UAH wpływów z tytułu VAT. Wskazuje to, że schematy nielegalne zwrotu VAT stały się znacznie trudniejsze do wdrożenia, a większość płatników z nich zrezygnowała.

Wiktoria Czyrwa

Facebook
Twitter
LinkedIn