Efektywność, czyli niezależność energetyczna

22 października 2021. Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła dwie ustawy mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystanie alternatywnych źródeł energii.

O efektywności energetycznej stanowi ustawa nr 4507, o rozwoju rynku biogazu ustawa nr 5464. Pierwszy dokument został przyjęty w ramach implementacji Traktatu o Wspólnocie Energetycznej i Układu Stowarzyszeniowego z UE. Drugi zmierza do stymulowania krajowego zużycia i eksportu biometanu.

Ustawa o efektywności energetycznej przewiduje stworzenie Krajowego Planu Działań na rzecz Efektywności Energetycznej, który zawiera wykaz mierników efektywności energetycznej w produkcji, transporcie, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii wraz z terminami, źródłami i ilościami finansowania i szacunkowe oszczędności energii.

Dokument wyznacza cel corocznej redukcji zużycia energii. Musi wynosić co najmniej 0,8 proc. całkowitej rocznej podaży dla konsumentów, uśrednionej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

Ustawa wprowadza również:

  • audyty energetyczne;
  • inteligentne systemy pomiaru;
  • działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej w zakresie zaopatrzenia w ciepło;
  • kampanię informacyjną mająca na celu poprawę efektywności energetycznej wśród konsumentów;
  • odpowiedzialność za naruszenia przepisów w tym zakresie.

W przypadku dużych przedsiębiorstw ustawa wymaga przeprowadzania audytu energetycznego co cztery lata. Z kolei władze będą mogły wynajmować lub kupować lokale tylko w domach, których efektywność energetyczna nie jest niższa niż minimalne wymagania dotyczące efektywności energetycznej.

Według jednego z autorów projektu, Przewodniczącego Komisji Energii i Mieszkalnictwa Andrija Gerusa, ustawa ta reguluje kwestię zwiększenia efektywnego wykorzystania zasobów paliw i energii, zmniejsza zużycie i obniża koszty ich zapłaty, zmniejsza emisje dwutlenku węgla, co jest ważne dla procesu integracji europejskiej kraju w kontekście Zielonego Ładu.

Europejskie Stowarzyszenie Biznesu nalegała na przyjęciu tej ustawy. „Jest to dokument ramowy mający na celu aktualizację przestarzałych przepisów dotyczących oszczędności energii z 1994 r. oraz promowanie wdrażania najlepszych europejskich praktyk w zakresie efektywności energetycznej, w szczególności w zakresie produkcji, transportu, przesyłu, dystrybucji, dostaw i zużycia energii” – czytamy w oświadczeniu EBA.

  • Ustawa o rozwoju rynku biometanu ma na celu stymulowanie produkcji biogazu, jego eksportu oraz przyciąganie inwestycji w tym sektorze. Gaz wytwarzany z odpadów rolniczych może być wprowadzany do systemu przesyłowego lub wykorzystywany jako paliwo silnikowe.

Obecnie biogaz na Ukrainie produkowany jest w 51 biogazowniach o łącznej mocy 97 MW. Według ekspertów kraj może wyprodukować do 9,5 miliarda metrów sześciennych biogazu rocznie z odpadów rolniczych, spożywczych i domowych. Zaspokoi to nie tylko potrzeby krajowe, ale także da możliwość eksportu wyprodukowanego gazu.

Wiktoria Czyrwa

Facebook
Twitter
LinkedIn