Handlowa rakieta!

20 października 2021. Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało o wynikach polsko-ukraińskiego handlu za 8 miesięcy bieżącego roku.

Wymiana handlowa między naszymi krajami osiągnęła poziom 8, 051 mld USD, czyli wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wyniósł aż 47,2 proc.

Polski eksport wyniósł 4, 696 mld USD- wzrost o prawie 30 proc.

Import z Ukrainy osiągnął wartość 3, 355 mld USD- wzrost o 83,5 proc!

Saldo dodatnie dla Polski wyniosło 1, 342 mld USD i jest niższe o prawie 500 mln USD w stosunku do analogicznego okresu roku minionego.

Najwyższą dynamikę w polskim eksporcie miały dostawy produktów mineralnych – wzrost o prawie 110 proc. W znacznej części to zasługa węgla z Bogdanki.

W imporcie największą dynamikę miały wyroby metalurgiczne – wzrost o ponad 280 proc., wyroby przemysłu lekkiego – wzrost o prawie 100 proc., wyroby przemysłu chemicznego – wzrost o 70 proc.

Z nadzieją czekamy na kolejne miesiące w polsko-ukraińskiej wymianie handlowej, na utrzymanie wysokiej dynamiki wzajemnych relacji gospodarczych. Zbliżamy się do rekordowego poziomu 10 mld USD rocznych obrotów!

Elżbieta Bodio

Facebook
Twitter
LinkedIn