65 mld UAH w ramach programie 5 -7- 9

13 października 2021 r. Od początku programu „Dostępne pożyczki 5 -7 – 9 proc.”, zainicjowanego przez prezydenta w celu wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, banki rozdysponowały 65 mld UAH.

Według Ministerstwa Finansów podział tej kwoty jest następujący:

  • 35,97 mld UAH – pożyczki antykryzysowe;
  • 21,78 mld UAH – refinansowanie wcześniej otrzymanych kredytów;
  • 7,88 mld UAH– pożyczki na cele inwestycyjne.

Ministerstwo informuje, że wsparcie państwa dla rozwoju mikro, małych i średnich firm jest priorytetem. Dlatego projekt budżetu państwa na 2022 r. przewiduje 3 mld UAH na program dostępnych pożyczek. Zapewni to wsparcie dla rozwoju kolejnych 20 tys. przedsiębiorców.

Program „Dostępne pożyczki 5-7-9 proc.” realizowany jest przez Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Został ogłoszony pod koniec 2019 roku i oficjalnie startował w lutym 2020 roku. Od samego początku zakładano, że kredyty preferncyjne pomogą małym i średnim przedsiębiorstwom zwiększyć produkcję, inwestować, wprowadzać innowacje i tworzyć nowe miejsca pracy. Jednak po wybuchu pandemii dostępne pożyczki zaczęto przeznaczać na wsparcie przedsiębiorców, którzy najbardziej ucierpieli z powodu ograniczeń kwarantanny.

Istotą programu jest to, że przedsiębiorca może wystąpić do banku i otrzymać kredyt na rynkowe stopy procentowe, ale część oprocentowania banku zostanie zwrócona przez państwo. Tym samym przedsiębiorca otrzyma pożyczkę o oprocentowaniu od 5 do 9 proc. – w zależności od wielkości firmy i liczby miejsc pracy. Tak więc stawka 5 proc. jest przewidziana dla nowych małych firm, które tworzą co najmniej dwa miejsca pracy. Firmy z kapitałem zakładowym 20-50 mln UAH, które działają na rynku od dłuższego czasu, mogą liczyć na pożyczki na poziomie 9 proc. w skali roku.

Według ukraińskich banków, które są uczestnikami programu, największy popyt na preferencyjne pożyczki tworzą producenci rolni. OszczadbankSA stwierdza zatem, że program 5-7-9 proc. zwiększył portfel kredytowy rolników. Wielkość finansowania producentów rolnych przez OszczadbankSA za dziewięć miesięcy 2021 roku jest półtora razy większa niż w całym poprzednim roku – 3,5 mld UAH wobec 2 mld UAH w ubiegłym roku.

Dotychczas do programu preferencyjnego kredytowania przedsiębiorców przystąpiło 38 banków. Wśród nich są KredoBank, PrivatBank, Oschadbank, Alliance Bank, Ukreximbank, ProCredit Bank, Creditwest, Ukrgasbank, Megabank, PUMB i inne.

Wiktoria Czyrwa

Facebook
Twitter
LinkedIn