100 dni rynku gruntów rolnych

13 października 2021. Minęło 100 dni od otwarcia rynku gruntów rolnych w Ukrainie.

Jak podało Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy, do 5 października zarejestrowano 25 718 umów kupna i sprzedaży gruntów rolnych.  5001 notariuszy złożyło wnioski o dostęp do Państwowego Katastru Ziemskiego.

Między 1 lipca a 4 października w Ukrainie sprzedano 63 477 hektarów gruntów rolnych. Największe obszary sprzedano w obwodzie kirowogradzkim (9 340 ha), charkowskim (7 950 ha) i połtawskim (5 542,6 ha).

W ocenie ministerstwa, ukraińskiemu ustawodawstwu brakuje ostatniego ważnego ogniwa, które poprawi dostęp do kredytów dla małych i średnich rolników. Aby wszyscy Ukraińcy skorzystali z reformy rolnej, Rada Najwyższa musi uchwalić ustawę o Częściowym Funduszu Gwarancyjnym dla Rolnictwa. Pozwoli on rolnikom kapitał obrotowy na rozwój swojej działalności.

  • Ukraina oficjalnie uruchomiła rynek ziemi 1 lipca. Do 2024 roku tylko obywatele Ukrainy będą mogli kupować grunty rolne – do 100 hektarów na osobę. Kwestia sprzedaży ziemi obywatelom bez ukraińskiego obywatelstwa i cudzoziemcom będzie rozstrzygnięta w referendum.
  • Prozorro- internetowy serwis aukcyjny zaczął przyjmować oferty na dzierżawę państwowych i komunalnych gruntów rolnych oraz sprzedaż i dzierżawę gruntów nierolniczych. Zadaniem https://prozorro.sale/ jest zapewnienie bezpieczeństwa licytacji, wykluczenie ingerencji w ich przebieg oraz równego dostępu każdego uczestnika aukcji.

Rada wiejska Tavrichanska w obwodzie chersońskim wystawiła na licytację 9 listopada działkę o powierzchni 2, 1 ha. Cena wywoławcza rocznej dzierżawy wynosi 10 proc. wartości pieniężnej terenu – 5088 UAH. Grunt jest dzierżawiony na 7 lat. Wysokość opłaty gwarantowanej wymaganej do udziału w aukcji, wynosi 30 proc. ceny wywoławczej, czyli nieco ponad 1 500 UAH.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn