W MSW rusza Biuro Ochrony Biznesu

1 października 2021. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy utworzyło Biuro Ochrony Biznesu. Szefem departamentu będzie Anton Geraszczenko, doradca ministra i były wiceminister spraw wewnętrznych.

„Uruchamiamy dodatkowy mechanizm ochrony operacyjnej – otwieramy organ doradczy, Biuro Ochrony Biznesu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Ukrainy, gdzie każdy przedsiębiorca i inwestor będzie mógł otrzymać niezbędną pomoc i skutecznie bronić swoich praw. Naszym globalnym celem jest uczynienie środowiska biznesowego na Ukrainie jak najbardziej bezpiecznym i atrakcyjnym dla inwestorów! Zarówno ukraińskie, jak i zagraniczne” – czytamy na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Głównymi obszarami pracy Biura są:

  • przeciwdziałanie najazdom/ rejderstwu;
  • walka z korupcją i nadużyciami wobec biznesu ze strony struktur MSW;
  • ochrona wrażliwych rynków, w szczególności paliw, tytoniu i alkoholu;
  • pomoc Państwowej Służbie Celnej i innym organom ścigania w walce z przemytem;
  • zwalczanie podrabianych produktów i naruszeń praw autorskich.

Według ministra spraw wewnętrznych Denysa Monastyrskiego nowe biuro może stać się skutecznym centrum wsparcia i ochrony biznesu tylko przy ścisłej współpracy ministerstwa, Rady Najwyższej i biznesu.

Z kolei pierwszy zastępca Komendanta Głównego Policji Michaił Kuzniecow obiecał, że rzeczywiste wyniki pracy Biura, w szczególności w walce z podrabianymi, nielegalnymi, podejrzanymi produktami z zakresu alkoholu, tytoniu, paliw i żywności, będą widoczne w ciągu trzech miesięcy.

Wiktoria Czyrwa

Facebook
Twitter
LinkedIn