27 września 2021. Na mocy porozumienia 4 operatorów systemów przesyłowych gazu powstaje korytarz wodorowy Ukraina-Słowacja-Czechy-Niemcy.

Operatorzy systemów przesyłowych gazu z Ukrainy (GTSOU), Słowacji (Eustream), Czech (NET4GAS) i Niemiec (OGE) tworzą Środkowo-Europejski Korytarz Wodorowy. Projekt przewiduje dostawy do 120 GWh zielonego wodoru wytwarzanego z pomocą odnawialnych źródeł energii do 2030 roku. Partnerzy projektu zakładają, że korytarz wodorowy może powstać częściowo poprzez przebudowę istniejącej infrastruktury gazowej w połączeniu z inwestycjami w nowe, specjalistyczne rurociągi wodorowe i tłocznie. Zapewni to przesyłanie wodoru na duże odległości w przystępnej cenie. Ponadto korytarz wodorowy umożliwi również transport wodoru z zakładów produkcyjnych do odbiorców wodoru w Czechach i Słowacji.

Paweł Stańczak – wiceprezes GTSOU powiedział, że współpraca operatorów sieci przesyłowych z sąsiednich krajów tworzy wspaniałą synergię dla rozwoju zielonego wodoru. Rastislav Nukovic – dyrektor generalny EUSTREAM zaznaczył, że Słowacja dokłada wszelkich starań, aby ich infrastruktura była gotowa do wykorzystania wodoru i przyczyniłą się do realizacji celów UE w zakresie dekarbonizacji. Andreas Rau – dyrektor zarządzający NET4GAS podkreśla, że mimo złożoności projektu, pierwsze wyniki w zakresie testowania wykonalności, wydajności i kosztów planowanego transportu wodoru pojawią się już w przyszłym roku. Natomiast Joerg Bergman – dyrektor generalny OGE powiedział m.in., że stworzenie Środkowo-Europejskiego Korytarza Wodorowego umożliwi dostarczanie znacznych ilości wodoru do europejskich ośrodków przemysłowych do 2030 r.

GTSOU podaje, iż w pierwszym półroczu 2021 r. tranzyt gazu ziemnego poprzez Ukrainę wyniósł 29,5 mld m sześc., czyli o 15,2 proc. mniej niż w tym samym okresie w roku poprzednim (34,8 mld m. sześc). W szczególności w kierunku zachodnim dostarczono 26,9 mld m sześc. gazu, w tym do Słowacji – 18,3 mld, do Węgier – 6,1 mld oraz do Polski – 2,5 mld. Natomiast tranzyt gazu w 2020 r. spadł o 37,7 proc. w porównaniu do 2019 r., z 89,6 do 55,8 mld m sześc.

  • W kwietniu br. sojusz 21 operatorów sieci gazowej w Europie, w tym polski Gaz-System, opublikowały z Guidehouse wizję rozwoju sieci transportu wodoru. Z dokumentu wynika, iż jednym z ważnych czynników branych pod uwagę przy rozwoju sieci przesyłu wodoru w Polsce jest rosnące użycie gazu ziemnego, które nadal będzie wymagać znaczącego udziału polskiego systemu przesyłowego do 2040 r. Według prognozy Gaz-System, w perspektywie lat 2022-2031 popyt rynkowy na gaz ziemny w ujęciu rocznym w Polsce może wzrosnąć nawet o 50 proc. Natomiast zapotrzebowanie na gaz w dobie szczytowej może okresowo rosnąć nawet o ponad 100 proc. wobec dotychczas notowanych rekordów zapotrzebowania z lat 2019-2021. Takie obciążenie polskiego systemu przesyłowego gazem ziemnym w połączeniu z niską przepustowością połączenia z Ukrainą (maksymalnie 5 mld m seśc rocznie), znacząco ogranicza możliwości rozwoju korytarza wodorowego Ukraina-Polska-Niemcy w najbliższej perspektywie czasowej.

Valentyn Honcharenko