Wnioski inwestycyjne na 2 mld USD

20 września 2021 r. Rządowe Biuro Pozyskiwania i Wspierania Inwestycji (UkraineInvest) na bazie ustawy o inwestycjach otrzymało wnioski o wartości prawie 2 mld USD.

Wśród nich jest 9 projektów przetwórstwa rolnego o wartości 534 mln USD oraz 9 projektów o wartości 516 mln USD w zakresie przetwórstwa i produkcji. Inwestorzy zagraniczni planują również 5 projektów w logistyce za 531 mln USD oraz w dziedzinie transportu i turystyki (138 mln USD). Rząd informuje, że Ukraina aktywnie przechodzi z gospodarki surowcowej do gospodarki kraju, który przetwarza własne produkty i pozostawia tutaj wartość dodaną.

Polska pozostaje jednym z aktywnych inwestorów na Ukrainie. W maju 2021 r. UkraineInvest oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) podpisały Memorandum o współpracy. Celem jest świadczenie usług inwestycyjnych dla inwestorów polskich na Ukrainie i inwestorów ukraińskich w Polsce oraz promowanie realizacji wspólnych celów gospodarczych i inwestycyjnych.

Według informacji na grudzień 2020 r. całkowite inwestycje bezpośrednie z Polski w ukraińską gospodarkę wyniosły 837 mln USD, z czego 45 proc. przypadło na przemysł. Obecnie na Ukrainie zarejestrowanych jest około 3000 firm z polskim kapitałem.

Jak informowaliśmy, w pierwszym półroczu bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Ukrainie wzrosły o 2,7 mld USD w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Według wyliczeń Ministerstwa Gospodarki w 2021 r. Ukraina powinna przyciągnąć 5 mld USD inwestycji zagranicznych.

Wiktoria Czyrwa

Facebook
Twitter
LinkedIn