Budżet 2022: duże wydatki na obronność

15 września 2021. Dzisiaj mija termin  przedłożenia Radzie Najwyższej projektu budżetu państwa na 2022 rok.

Według premiera Denisa Szmyhala będzie to „zrównoważony i realistyczny projekt z jasno określonymi priorytetami, w tym zdolnościami obronnymi, rozwojem medycznym, edukacją, infrastrukturą i oczywiście programami społecznymi”.

Oto główne wskaźniki budżetu państwa Ukrainy na rok 2022:

  • planuje się zmniejszenie deficytu budżetu państwa z 5,5 proc. w tym roku do 3,5 proc w 2022 roku – na poziomie 188 mld UAH. Planuje się to głównie za pośrednictwem krajowych obligacji rządowych (IGLB), które stanowią do 70 proc. finansowania.
  • Dochody budżetu państwa wynoszą 1,277 bln UAH (+166 mld UAH w stosunku do 2021 r.). Natomiast wydatki wyniosą 1,465 bln UAH (+ 103 mld UAH).
  • Nominalny PKB wyniesie 5,368 bln UAH.

Jeśli chodzi o wydatki socjalne, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przyszłym roku ma wynieść 15 258 UAH, a na koniec roku- w grudniu- może wzrosnąć do 17,5 tys UAH. Wzrosną również pensje lekarzy: według dokumentu średnia pensja lekarzy wyniesie ponad 22,5 tys. UAH, średniego personelu medycznemu – ponad 14,5 tys. UAH.

Od 1 stycznia minimalne stypendium dla studentów wyższych uczelni wzrośnie do 2000 UAH (zwiększone – do 2550 UAH). Stypendium dla uczniów średnich szkół specjalnych wzrośnie 2,5-krotnie: z 480 UAH do 1250 UAH.

Wydatki na sektor bezpieczeństwa i obrony pozostaną na poziomie 5,95 proc. PKB (w ubiegłym roku było to 5,93 proc.). Przewidziano również finansowanie 100 proc. kolejki weteranów operacji antyterrorystycznej na zakup mieszkań w wysokości 5,5 mld UAH. Ponadto na rozwój infrastruktury i cyfryzację przeznaczono 14 miliardów UAH.

Kurs waluty narodowej przewidziano na poziomie 28,6 -28,7 za 1 dolar.

Wiktoria Czyrwa

Facebook
Twitter
LinkedIn