Ziemia dla cudzoziemców?

30 sierpnia 2021. W ciągu ostatniego roku został uruchomiony rynek obrotu ziemią rolną, wprowadzono także zmiany w przepisach dotyczących innych gruntów.  Czy cudzoziemcy i firmy zagraniczne mogą kupić ziemię w Ukrainie?

Jak podaje Ekonomiczna Prawda, Oleg Bojczuk- partner kancelarii „Asters” podjał ten temat. Czy cudzoziemcy mogą kupić ziemię w Ukrainie i na jakie potrzeby?

Zdaniem Bojczuka Kodeks ziemski Ukrainy dość szczegółowo opisuje dozwolone i zabronione operacje na rynku ziemi. Jednak niektóre przepisy są dość niejednoznaczne i mogą być interpretowane w dwojaki sposób.

Przepisy wyraźnie określają możliwość nabycia gruntów o charakterze pozarolniczym (z pewnymi wyjątkami) na własność:

  • przez cudzoziemców – w obrębie osiedli bez powiązania z położoną na nich nieruchomością;
  • przez firmy zagraniczne – w obrębie osiedli pod nieruchomościami należącymi do tych firm na podstawie prawa własności oraz do budowy obiektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Ukrainie;
  • przez cudzoziemców i firmy zagraniczne – poza osiedlami, w ramach istniejących nieruchomości będących własnością takich osób lub podmiotów na podstawie prawa własności prywatnej.

Co do zasady sprzedaż gruntów państwowych przedsiębiorstwom zagranicznym jest w gestii Gabinet Ministrów Ukrainy w porozumieniu z Radą Najwyższą Ukrainy. Sprzedaż mienia komunalnego dokonywana jest przez odpowiednie rady w porozumieniu z Gabinetem Ministrów.

Jednym z pierwszych kroków w procesie zakupu ziemi w Ukrainie jest utworzenie zagranicznej spółki ze stałym przedstawicielstwem, z prawem prowadzenia działalności na Ukrainie.

Jednocześnie ustawodawstwo nie określa, czy cudzoziemcy (osoby fizyczne) mogą kupować grunty państwowe i komunalne oraz czy podlegają wymogom zatwierdzenia takiej sprzedaży przez najwyższe władze.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn