Pracownicy bez umowy

27 sierpnia 2021. Na jednego pracodawcę w Ukrainie przypada -średnio – pięciu pracowników dopuszczanych do pracy bez umowy o pracę.

Jak informuje Ministerstwo Gospodarki, od 1 lipca od rozpoczęla się kampania inspekcyjna, w trakcie której odbyło się 2268 wizyt kontrolnych. Celem kontroli jest identyfikacja niezarejestrowanych pracowników. Podczas kontroli zidentyfikowano 7854 pracowników, dopuszczonych do pracy bez umów o pracę.

Średnia liczba zidentyfikowanych niezgłoszonych pracowników wyniosła więc prawie pięć osób na jednego sprawdzonego pracodawcę. Największą liczbę niezgłoszonych pracowników zidentyfikowano w następujących branżach: gastronomicznej, rolnictwie i handlu.

Większość niezgłoszonych pracowników zidentyfikowano w Odessie (592), Kijówie (556) i Zaporożu(549).

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych zawarto umowy o pracę z 3 299 pracownikami.

Zaobserwowano, że „przy okazji” podjętych kontroli zwiększa się liczba oficjalnie zarejestrowanych pracowników. Tak więc w ciągu ostatniego tygodnia oficjalnie zatrudnionych było 70 133 pracowników, czyli o 3351 osób więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W sierpniu pisaliśmy, ze kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w Polsce wykryły nielegalną pracę 2817 cudzoziemców z 38 państw, w tym 2388 Ukraińców (to jest ponad 15 proc. objętych kontrolą obywateli Ukrainy).

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn