Ożywienie gospodarcze

27 sierpnia 2021. Zyski ukraińskich przedsiębiorstw za sześć miesięcy tego roku wzrosły o 76 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku.

Premier Ukrainy Denys Szmyhal powiedział, że gospodarka w Ukrainie się ożywia. W pierwszym półroczu zysk średnich i dużych przedsiębiorstw ukraińskich wyniósł 462 mld UAH. To oznacza, że w okresie styczeń-czerwiec br. zyski firm wzrosły o 76 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zyski firm stają się ważnym źródłem krajowych inwestycji i wzrostu płac.

Według premiera po raz pierwszy od wielu miesięcy odnotowano wzrost w rolnictwie-  wyniósł on 2,5 proc., duży wzrost widoczny jest w ważnych gałęziach przemysłu, na przykład w hutnictwie o 7 proc.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn