Koszt okupacji Krymu

27 sierpnia 2021. Premier Ukrainy Denys Szmyhal zaznaczył, iż łączne potencjalne straty Ukrainy z powodu czasowej okupacji Krymu przez Rosję szacuje się na ponad 100 mld USD.

Te informacje premier Ukrainy przedstawił podczas szczytu inauguracyjnego Platformy Krymskiej, który odbył się 23 sierpnia br. z udziałem, m.in., Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Premier Szmyhal zaznaczył, iż Ukraina poniosła straty w zasobach naturalnych, aktywach państwa, przemyśle, a co najważniejsze, okupacja spowodowała negatywne konsekwencje dla ludzi, którzy cierpią z powodu polityki państwa-agresora. Premier podkreślił, że w tym momencie jednym z priorytetowych zadań jest zmuszenie Federacji Rosyjskiej do odszkodowań wojennych na podstawie decyzji sądów międzynarodowych. „Mamy już wiele pozytywnych przykładów, kiedy ukraińskie podmioty publiczne i prywatne wygrywają odpowiednie procesy sądowe” – dodał Szmyhal.

W lipcu br. analitycy ośrodka Centrum Strategii Gospodarczych oszacowali straty Ukrainy z powodu okupacji Krymu na 135 mld USD, czyli ok. 75 proc. PKB Ukrainy w 2013 r. Podkreśla się, że podana kwota jest dolną granicą strat, gdyż nie wlicza się do niej makroekonomicznych konsekwencji okupacji półwyspu. Podana kwota obejmuje wartości:

  • ziemi na Półwyspie Krymskim (755 tys. ha ziemi uprawnej, czyli 3 mld USD),
  • udokumentowanych złóż mineralnych (52,3 mld USD) w postaci m.in. gazu ziemnego i ropy naftowej,
  • nieruchomości mieszkalnych (935 tys. mieszkań, czyli 49 mln m.kw. o łącznej cenie 42,7 mld USD),
  • firm prywatnych (ok. 20 tys. przedsiębiorstw z aktywami ponad 18,4 mld USD) i banków (2,7 mld USD),
  • aktywów państwowych (14 mld USD) i społeczności lokalnych (1,7 mld USD). Do największych aktywów należą spółki energetyczne Czornomornaftohaz i przedsiębiorstwo ropy naftowej w Teodozji, a także obiekty infrastruktury transportowej (porty morskie). Cechą regionu jest obecność dużych państwowych zakładów opieki zdrowotnej i przedsiębiorstw rolno-spożywczych, w tym wytwórnie win w Symferopolu i Sewastopolu.

Pozwy od Ukrainy w sprawie Krymu, w tym w imieniu państwa oraz poszczególnych instytucji publicznych, podmiotów prywatnych oraz osób fizycznych, zostały skierowane do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Międzynarodowego Trybunału Karnego i Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego, Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza oraz sądów Holandii , Francji i Szwajcarii.

  • Szczyt Platformy Krymskiej, międzynarodowego formatu zainicjowanego przez Ukrainę w celu konsolidacji wysiłków międzynarodowych na rzecz deokupacji Krymu. W szczycie wzięło udział 47 państw i organizacji międzynarodowych. Na czele delegacji stanęło 15 głów państw i rządów, 2 przewodniczących parlamentów i 14 ministrów. W wydarzeniu wzięli udział szefowie instytucji Unii Europejskiej, Sekretarze Generalni Rady Europy oraz GUAM, Zastępca Sekretarza Generalnego NATO.

Valentyn Honcharenko

Facebook
Twitter
LinkedIn