25 sierpnia 2021.W pierwszej połowie 2021 r. prawie 90 proc. całkowitej liczby transakcji kartami płatniczymi stanowiły transakcje bezgotówkowe, to o jedną trzecią więcej niż na koniec 2020 r.

W okresie styczeń – czerwiec 2021 r.w porównaniu z pierwszym półroczem w ubiegłym roku liczba transakcji bezgotówkowych z wykorzystaniem kart wzrosła o 36 proc., a ich kwota – o 42 proc. Jedna czwarta transakcji bezgotówkowych to płatności za towary i usługi w Internecie na kwotę 339 mld UAH. 51 proc. to rozliczenia w sieciach handlowych.

W ciągu ostatniego pół roku łączna liczba kart płatniczych wzrosła o 4 proc. i wyniosła 76 mln sztuk. W czerwcu co dziesiąta aktywna karta płatnicza była powiązana z tokenem.

Liczba punktów sprzedaży akceptujących karty płatnicze wzrosła o 20 proc.  w porównaniu z pierwszą połową ubiegłego roku i wynosi do 356 tysięcy.

W ciągu roku o prawie 20 proc. wzrosła też sieć handlowych terminali POS w Ukrainie- do 406,4 tys. (w pierwszej połowie 2020 r. było ich 340,6 tys.).

OT