Potato, ziemniak, картопля

25 sierpnia 2021. Jacek Piechota Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej uczestniczył w kolejnej edycji w największej w kraju,  specjalistycznej imprezy dla branży ziemniaczanej- Potato Poland 2021, w miejscowości Charbrowo, w powiecie lęborskim.

Organizatorzy wydarzenia – Polska Federacja Ziemniaka, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi a także Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin zadbali o to, aby przedsięwzięcie o charakterze wystawienniczo-konferencyjnym sprzyjało integracji polskiej branży ziemniaczanej, otwieraniu rynku na współpracę międzynarodową, transferowi wiedzy i technologii dla producentów rolnych. Istotnymi tematami tegorocznej edycji, ważnymi dla regionu był m.in program odbudowy bocznic kolejowych w województwie pomorskim, współpraca z Ukrainą, Inicjatywa Trójmorza.

PUIG jako partner wydarzenia wprowadziła do tegorocznej debaty konferencyjnej zagadnienia związane z Ukrainą zarówno w zakresie współpracy gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego obu krajów jak również w sektorze rolno-spożywczym, w tym w branży ziemniaczanej. Uznając znaczenie tej współpracy Ukraina wystąpiła w roli Gościa Potato Poland, z Patronatem Honorowym ze strony Konsulatu Ukrainy w Gdańsku. W wydarzeniu uczestniczył Konsul Oleksandr Plodystyi.

Ważnym uczestnikiem konferencji (online) był Prezes Stowarzyszenia Producentów Ziemniaka Ukrainy Denis Stetsenko, organizacji zawiązanej w 2010 roku, działającej na rzecz integracji ukraińskiej branży ziemniaczanej i jej promocji na rynkach międzynarodowych.

Prezesi polskiej i ukraińskiej organizacji producentów ziemniaka Tomasz Bieńkowski i Denis Stetsenko oraz Krzysztof Drynda prezes PAIiH podpisali list intencyjny o  współpracy, który wpisuje się w szerszą formułę współdziałania w tym zakresie  krajów Trojmorza, prezentowaną podczas konferencji.

Zacieśnieniu bilateralnej współpracy sprzyjać będzie także uzgodnione współdziałanie Polsko- Ukraińskiej Izby Gospodarczej i Polskiej Federacji Ziemniaka, wyrażone w podpisanym przed prezesów obu organizacji Jacka Piechotę i  Tomasza Bieńkowskiego liście Intencyjnym.

Elżbieta Bodio

Facebook
Twitter
LinkedIn