Poprawa prognozy dla Ukrainy

9 sierpnia 2021. Międzynarodowa agencja Fitch Ratings poprawiła długoterminową prognozę Ukrainy w walucie obcej ze stabilnej na pozytywną i przyznała ocenę na poziomie „B”.

Według Interfax-Ukraine na decyzję tę wpłynęła względna odporność gospodarcza Ukrainy podczas pandemii oraz oczekiwana redukcja długu publicznego w stosunku do PKB do 57 proc. w 2021 r. Na przyznaną ocenę wpływ mają wyższe od zaplanowanych wpływy do budżetu i ożywienie gospodarcze.

Tendencję wzrostową wykazują również rezerwy międzynarodowe Ukrainy. Ukraina odzyskała dostęp do zewnętrznego finansowania komercyjnego, pomimo dużego opóźnienia z transzą stand-by MFW.

Fitch prognozuje, że deficyt budżetu Ukrainy spadnie do 4 proc. PKB w 2021 r., wskazując, że w pierwszym półroczu wyniósł 1,8 proc. Agencja oczekuje dalszej redukcji deficytu do 3,2 proc. PKB w 2022 r.

Fitch zwraca również uwagę, że salda gotówkowe rządu na koniec lipca w wysokości 2,0 mld USD (82 proc. z tego w walucie obcej) i 2,7 mld USD z nowej alokacji MFW SDR pomogą Ukrainie pokonać szczyt wymagalnych płatności wynoszący 2,2 mld USD we wrześniu.

Z drugiej strony analiza wskazuje na umiarkowany postęp w programie reform od ostatniego przeglądu w lutym. To za mało, aby otrzymać 0,7 mld USD transzy MFW i 0,6 mld EUR unijnej pomocy makrofinansowej. Według Fitch, część tych środków, Ukraina otrzyma w 2021 r., a program stand-by zostanie przedłużony do 2022 roku.

Prognoza wzrostu PKB wynosi 4,1 proc. w 2021 r. przy inflacji na poziomie 9,2 proc. Według Fitch, w 2022 r. wzrost ukraińskiej gospodarki spowolni do 3,9 proc. przy inflacji na poziomie 6 proc., a w 2023 r. do 3,5 proc.

  • W marcu międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings potwierdziła długoterminowy rating kredytowy Ukrainy w walucie obcej i krajowej na poziomie „B” ze stabilną perspektywą.
  • Centrum Makroekonomicznego Modelowania Kijowskiej Szkoły Ekonomii obniżyło prognozę wzrostu PKB w 2021 r. do 3,6 proc. z 4,7 proc. kwietniowej prognozy. Jednocześnie poprawiono prognozę wzrostu PKB na 2022 rok z 2, 7 proc. do 4,4 proc.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn