30 lipca 2021. Blisko dziesięciu zagranicznych operatorów gier hazardowych złożyło wnioski o wydanie licencji na prowadzenie działalności w Ukrainie.

Podczas okrągłego stołu „Trendy społecznej odpowiedzialności hazardu” Borys Baum, wiceprzewodniczący rady kosultacyjno- eksperckiej Komisji ds. Regulacji Hazardu i Loterii powiedział, że Ukraina otrzymała około dziesięciu wniosków od zagranicznych operatorów gier hazardowych. Także ukraińskie podmioty  ubiegają się o licencję na prowadzenie działalności hazardowej. Tak więc ten segment rynku wykazuje objawy znaczącego ożywienia.

  • Rada Najwyższa Ukrainy zalegalizowała 14 lipca 2020 r. branżę hazardową w Ukrainie.
  • W lipcu 2021 r. Rada Najwyższa poparła w pierwszym czytaniu projekt nr 2713-D „w sprawie zmian w kodeksie podatkowym Ukrainy i innych ustawach Ukrainy dotyczących opodatkowania dochodów z organizacji i prowadzenia gier hazardowych i loterii”. Projekt ustawy ma na celu zrównoważenie opłat licencyjnych i obciążeń podatkowych na rynku hazardu, co przyczyni się do przyciągnięcia inwestycji w Ukrainie, wyparcia nielegalnego rynku działalnością koncesjonowaną przez państwo.

OT