19 lipca 2021. Narodowy Bank Ukrainy (NBU) dokonał zestawienia bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Ukrainie. Do tej pory z zagranicy zainwestowano 51, 785 mld USA. Liderem jest Cypr, Polska na 11. miejscu.

Jak podał portal Finance.ua, według NBU pierwsza dziesiątka inwestorów zagranicznych pod względem wielkości inwestycji w ukraińskiej gospodarce przedstawia się następująco:

 1. Cypr – 16,722 mld USD,
 2. Holandia – 10,011 mld USD,
 3. Szwajcaria – 3,380 mld USD,
 4. Niemcy – 2,634 mld USD,
 5. Wielka Brytania – 2,539 mld USD,
 6. Austria – 1,733 mld USD,
 7. Luksemburg – 1,126 mld USD,
 8. Francja – 1,066 mld USD,
 9. USA – 938 mln USD,
 10. Rosja – 895 mln USD.

Polska zajmuje 11 miejsce. Według danych NBU polskie inwestycje  w Ukrainie wyniosły 881 mln USD.

Według NBU na dzień 31 marca bezpośrednie inwestycje zagraniczne w ukraińskiej gospodarce wyniosły 51,785 mld USD (instrumenty udziałowe – 39,398 mld USD, instrumenty dłużne – 12,387 mld USD).

Europejscy inwestorzy zainwestowali w Ukrainie 37,386 mld USD, co stanowi dwie trzecie bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

 • Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polcse po koniec 2019 roku wyniosła 236,5 mld USD.

OT